header image
Home arrow Links
Archieven BelgiŽ
  Web Link Hits
     Beeldbank West-Vlaanderen
Met deze site wil het provinciebestuur de uitgebreide foto- en prentkaartencollectie van de Provinciale Bibliotheek toegankelijk maken voor een ruim publiek.
1168
     Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht met de bedoeling het artistieke en culturele erfgoed van het land te bestuderen en te conserveren. Enkele tientallen foto's van Wingene zijn er te vinden, vooral van kunstvoorw
1154
     Beeldbank Brugge
Op deze site kunt u gedigitaliseerde beelden bekijken uit de collecties van diverse instellingen (Stadsarchief Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing). Via de zoekfunctie kunt u op verschillende manieren beelden opzoeken en bekijken die u
1079
     Historische Bronnen Brugge
De digitale publicatie van onder andere Handschrift De Hooghe, Winckelbouck apotheek Sint-Janshospitaal en Memorielijst van de Brugse Schilders met overlijdenregisters vanaf 1450.
947
     Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd
De collectie brieven omvat 317 exemplaren. De collectie bevat brieven uit het Departement van de Leie, dit departement valt praktisch samen met het huidige West-Vlaanderen. Periode 1799 - 1813. Er zijn ook brieven met Wingense bestemming.
837
     Oude stafkaarten
Zie 'CartothŤque Virtuelle de Wallonie'; daarna kies je voor 'Recherche Hors Wallonie' en vervolgens 'Province de Flandre Occidentale'. Hier kun je kiezen voor bijvoorbeeld stafkaarten van Thielt, 1913, 1921 enz...
869
     Algemeen Rijksarchief
Het Rijksarchief is een federale wetenschappelijke instelling belast met de zorg voor en het beheer van het Belgisch archivalisch erfgoed.
787
     Archiefbank Vlaanderen
Vlaanderen heeft een rijk cultureel erfgoed. Archieven vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Archiefbank Vlaanderen realiseert een duurzaam register van Vlaamse archieven, een 'gouden gids' waarin het publiek de archieven kan bevragen.
856
     Provinciaal Archief West-Vlaanderen
De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor alle documenten opgemaakt of ontvangen door de verschillende administratieve en technische Diensten.
1097
     Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. Het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) is een federale wetenschappelijke instelling ten dienste van studenten, leraars, onderzoekers.
799
     LIBIS catalogus
Opzoeken in een groot aantal catalogussen en bibliotheken, zoals KU Brussel en Leuven, Vlaams en Belgisch Parlement enz...
1099
     Doden uit het Belgische leger
Database van overleden Belgische soldaten tijdens de eerste wereldoorlog.
866