header image
Home arrow Doelstellingen
Doelstellingen PDF Print

-De lokale geschiedenis van de gemeenten Wingene en Zwevezele onderzoeken en ontsluiten voor het grote publiek.

-De publicatie van een jaarboek waarin de onderzoeksresultaten van het werkjaarworden gepresenteerd. Het kan hier zowel om tekstmateriaal als om visuele zaken gaan (foto's, pamfletten, ...). Bij deze willen wij dan ook aan u een vriendelijke oproep doen om heemkundig materiaal in ons archief in bewaring te willen geven.

-Het houden van tentoonstellingen, om het publiek directer in contact te brengen met het onderzochte materiaal.

-Het verzamelen van waardevolle documenten, foto's en voorwerpen die dreigen verloren te gaan voor het nageslacht. Concreet betekent dat de uitbouw van eenbescheiden archief.

-Het geven van advies bij zaken van algemeen gemeentelijk belang (bvb. opties voorleggen voor het geven van nieuwe straatnamen, ...)

-Het stimuleren van de belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en heemkunde in het bijzonder.