header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - divers
Inventaris - divers PDF Print

3. De Beiaard – Wingense Krant
     Ingebonden jaargangen 1945 – 1979
     Ingebonden jaargangen 1983 – 2012
     Losse nummers 1945 – 2016 (onvolledig)

4. Gepubliceerde boeken en naslagwerken

1. Wingene - Zwevezele
* Algemeen
- Geschiedenis van Zwevezele, (2 delen), A. Vandewiele
- Wingene en Zwevezele door de jaren heen, G. Lams & A. Vandewiele
- Van Wenghina tot Wingene, G. Lams
- De Wingense heerlijkheden, G. Lams, eigen uitgave
- De heerlijkheden van Wingene, G. Lams, eigen uitgave (1973)
- Alles is herinnering, berichten uit en over Wingene, A. Van Doorne, eigen uitgave
- Wingene, het dorp van moeder Gezelle, waar Breughel herleefde, G. Lams, A. Van Doorne, R. Van Hootegem, E. Verhenne en F. Vromman
- Feodaal overzicht van Wingene, J. Patteeuw, (deel 2 jaarboek 7 – Ons Wingene)
- Zwevezele in oude prentkaarten, W. Devriese
- Oud Sweveseele in foto, uitgave drukkerij Gevaert
- Een dorp is als een thuis, A. Van Doorne, eigen uitgave
- Wingene het Breugheldorp, uitgave VTB
- Zwevezele door de eeuwen heen, brochure heemkundige tentoonstelling (1967)
- Zwevezele, s.d.
- De heerlijkheid van Poelvoorde onder Wingene, J. Vangaver
- 200 jaar gemeentepolitiek in Wingene, 1795-1995, L. Lams, eigen uitgave
- De Wingense bevolking anno 1815, bewerking L. Lams
– Armen– en bejaardenzorg in Wingene, N. Mortier
- De Roede van Tielt, een mozaïek van 22 gemeenten, 2000 (met hierin artikel over brouwerij Verkain, L. Lams)

* Kerk en parochie

- De Sint-Amanduskerk te Wingene, G. Lams, eigen uitgave (1989)
- De Sint-Amanduskerk te Wingene, G. Lams, eigen uitgave (1994)
- Kerkelijke diensten, vroeger en nu, N. Mortier (2005)
- 150 jaar Dienstmaagden van Maria te Wingene, 1838-1988, G. Lams
- De beiaard van Wingene. Een klinkende geschiedenis, diverse auteurs (2008)
– Aantekeningen dienstig voor het opmaken der kerkgeschiedenis in België gedurende den Grooten Oorlog 1914-1918 van de gemeente Wyngene: parochies  A. Sint-Amandus B. Sint-Jan C. Sint-Joris D. Kloosterdagboek, G. Lams

* Onderwijs

- Het onderwijs te Wingene, 1988, G. Lams
- Twee eeuwen onderwijs te Wingene, G. & L. Lams (1988)
- 100 jaar tekenschool in Wingene, 1905-2005, N. Mortier
- Een halve eeuw St.-Elooischool, 1955-2005, N. Mortier

* Economie

- Schouttewallle Wingene, G. Lams
- Grondgebruik te Wingene, 1650-1750, B. Vergote
- Marginale gronden te Wingene, C. Vanmaekelbergh
- Bedrijfseconomisch onderzoek van de landbouw in de gemeenten Wingene en Ruiselede, A. Detavernier
- De fauna en flora van het kasteelbos te Zwevezele, D. Depauw
– Brouwer, kan ik geen bier krijgen? De familie Lievens en hun brouwerijen in Zedelgem en Wingene,C. Vandewalle, R. Lievens
- Het Vrijgeweed Gemeene eigendom onder Ruddervoorde en Swevezeele, J.B. Coulier, 1902

* Sport

– VC Habitat Wingene, gesticht in 1975. De oorsprong en het verloop, H. Dedeyne

* W.O. I – II

- Wynghene tijdens den grooten oorlog 1914 – 1918, N. Mortier
- Dagboekfragmenten C. Van Maele, in Een streek in oorlog, uitgave Roede van Tielt
– Dagboek Roger Detavernier – Kiel-fabriek Duitsland (13.01.1943 – 19.02.1944), G. Lams
– Kanttekeningen bij een oorlog Wingene en de rand, W. Persyn
- Alle dagen oorlog, 14-18 in hartje West-Vlaanderen, C. Degezelle
- Wingene tijdens Wereldoorlog II, N. Mortier
- Wingenaren in de oorlog 1940-45, G. Lagrain

* Wildenburg

- 100 jaar St.-Jorisparochie Wildenburg 1897-1997, G. Lams
- O Wildenburg, O, Gastvrij oord, A. Van Doorne
- De bende van Wildenburg, Y. de Valfleury, omgezet door A. Van Doorne
– Wandelpad Wildenburg

* St.-Jan

- De parochie St.-Jan te Wingene, G. Lams (1993)
- De geschiedenis van St.-Jan, R. Colpaert, G. & L. Lams (2013)
- Wingene St.-Jan, 1913-1973, 60 jaar parochie, G. Lams
- Naar het verleden van de parochie St.-Jan, N. Mortier (2008)

* Families

– Wingene en Zwevezele. Buitenpoorters en penningkohieren, 1398-1795, J. Patteeuw
– Staten van goed en aanverwante akten van Wingene, 1500-1800, J. Patteeuw
- (H)Anseeuw
- familie Delafontaine, een brug met het verleden, R. Delafontaine
- De afstammelingen van Franciscus Delameill(i)eure x Barbara D’Hulster, J. Delameillieure
- Over de elf kinderen van Felix Deryckere x Julie Vanderschaeghe, P. Deryckere
- Frans Deryckere en zijn tijd. Een vriendenboek
- De afstammelingen van Serranno Franciscus Matheus x Vanquaethem Anna Maria, R; Deserranno
- Stamboom familie De Vooght, G. & M. De Vooght
- De moeder van Guido Gezelle, R. Lagrain
- Een gids op zoek naar Gezelle, D. Van Tieghem, J. Godderis, M. Toye
- Guido Gezelle en de familie Van Damme, R. Lagrain
- Guido Gezelle. Ontmoetingen
- Uit Gezelle’s leven en werk, prof. Dr. Baur
- Geschiedenis van de Lan(s)sen(s) – Lamsens, 1400-2003, P. Lanssens
- stamboom van de familie Maertens, R. Dehille & R. Maertens
- Hendrik Persyn – Achiel Denys – Jerome Noterdaeme, uitgave Davidsfonds, (1937)
- De familie Persyn in Wingene, M. Persyn
- Dr Robrecht Stock, Liber Amicorum
- Levensboom van de familie Strobbe, 1556-1975, H. Strobbe-Wittesaele
- Familie J.B. Struyve-Naessens
- Struyve-Oosterlinck, 1837-1987
- De familie Struyve uit Tielt en omgeving, 1600-1987, T. Struyve
- De familie Van Acker uit de streek van Wingene en Ruddervoorde, L. Van Acker
- De familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt, vijf eeuwen geschiedenis, 1500-2000, G. Van Canneyt
- 600 jaar familiegeschiedenis Vancauwenberghe anno 1400-2000, W. Vancauwenberghe
- De familie Vande Weghe. Voorouders en nakomelingen van Franciscus Vande Weghe en Isabelle Deroo
- Familieboek Vanpoucke
- De beeldsnijder Pieter van Walleghem (1697-1776), G. Van Walleghem
- De families Verkinderen en Van Walleghem, M. Maertens-Verkinderen
- herdenking Ferdinand Verbiest, 1623-1688, uitgave Verbiestcomité Pittem (1988)
- Van 1550 tot heden: 13 generaties Verduyn, G. Verduyn
- Frans Vromman, cultuurprijs van het Houtland, Gouden Feniks (1999)
- Het Wingene van Frans Vromman, A. Creytens
- Julius Vuylsteke, klauwaard en geus, 1836-1903, Dr. J. Verschaeren

* Erfgoed - cultuur

- Een vroeg 19de eeuw muntdepot uit Wingene, L. Beeckmans,, F. de Callatij, P. De Spriet
- Landbouwmuseum 1000 stoomwielen, A. Ide
- Mijn dorp is Breugheldorp, M. Deneweth, eigen uitgave
- Wandelen en fietsen in het Molenland, uitgave VVV ’t Tieltse
- Kapellen, kruisen en grotten te Wingene, L. Lams
- Markante gevels van woningen te Wingene en Zwevezele, deel 2 jaarboek 6 – Ons Wingene
- Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed te Wingene en Zwevezele. Vlaamse overheid, agentschap R-O, Onroerend erfgoed
- De Franse woorden in het dialect van Wingene, A. Van Doorne
- In Wingene werd “de boekerij” een Leese Beese, N. Mortier
– Kasteel de Thibault de Boesinghe, pleidooi voor de herwaardering van een dorpskern en zijn kasteelpark, J. Boussauw
– Als straten gaan … praten, F. Hollevoet e.a.
- Enkele beschouwingen over de historische achtergronden, samen met de evolutie en de waarde van flora en fauna in en rond het reservaat “De Gulke Putten” te Wingene, P. Mommerency, 1992.

* Verenigingen

- 275 jaar Sint-Hubertusgilde Zwevezele, 1721-1996, A. Vandewiele & W. Gevaert
- Davidsfonds, gewestbond Roeselare-Tielt, 1938-1985, R. Braeckevelt
- 50 jaar Davidsfonds te Wingene, 1932- 1982, R. Braeckevelt
- Vrijwillige brandweer Wingene, historiek 19de en 20ste eeuw, G. Lams (1980)
- 75 jaar vrijwillige brandweer Zwevezele, brochure J. Verhoye
- Brochure n.a.v. het 75-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer Zwevezele
- 50 jaar Koninklijke voetbalclub Hoger Op, 1949-1999, met voorgeschiedenis vanaf 1916, N. Mortier
- 75 jaar Christelijk Ziekenfonds te Wingene, N. Mortier (1989)
- Da Capo, 150 jaar fanfare in Wingene, E. Depauw
- Kunstkring Wenghina, 1978-1997, G. Lams
- 45 jaar WTC Olympia in woord en beeld, 1969-2013, F. Depaepe
- 20 jaar rolkoersen te Wildenburg, F. Braeckevelt
- 75 jaar KVLV Wingene, 1926-2001
- 75 jaar Christelijk Ziekenfonds te Wingene, N. Mortier (1989)
- CMBV – 1963-1988, historiek 25 jaar CMBV Zwevezele
- Sint-Elooi: vroeger en nu, 1945-1995 en 1945-2005 en 1945-2015, R. & W. Persyn


* Lokale auteurs

- Textsorten, ein Mehodenvergleich am Beispiel Märchen, 3 delen, L. Gobyn
- God of de keizer?, clerus en politiek te Brugge, 1780-1802, K. Priem
- Liebe und Eros im Märchen, L. Gobyn
- Intelligente interface met single-chip microprocessor, B. Uyttenhove
- The Development and Application of an Oral Health Care Model for Institutionalised Older People, L. De Visschere
- De paardenkwekersbond van West-Vlaanderen, W. Persyn
- Kunstwerken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brugge), F. Vromman
- Komt er nog een morgen?, R. Vande Walle
- Het is de Heer, R. Lagrain
- Richt uw ogen op Jezus, R. Lagrain
- Jerome Pieters, een prominent leraar van het Bisschoppelijk College te Tielt, 1913-1930, A. Van Doorne
- Jozef Versele, A. Van Doorne
– Zonde van dat verplichte celibaat, N. Bethune
- Perpetuum mobile, R. Lejaeghere

2. Regio

A. Naburige gemeenten/Roede van Tielt

- De Roede van Tielt. Als straten gaan … praten, F. Hollevoet e.a.
- Beroerde tijden in de roede van Tielt (1577-1609), F. Hollevoet
- Kritische analyse van bevolkingstellingen op het einde van de 17de eeuw te Tielt en omgeving, P. Van Damme
- Beknopte geschiedenis, met een kleine, maar ook met een 'G’ van de streek van Roeselare-Tielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen en België, deel 2 (1500-1789), E. Cappelle, uitgave FV-Tielt
- 300 jaar college van Tielt, van Schola Latina tot Sint-Jozefscollege, 1686-1986
- Leven en werken in de Kasselrij Kortrijk, sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw, boek 1 en 2, Irmgard Callens
- Thieltsche mengelingen, getrokken uit de archieven van de stad, roede en leenhof, deel 1, 1878
- De Minderbroeders te Thielt, 1624-1933, pater C.A. Verschuere, O.F.M.
- Zouaven en Zouaaf-missionarissen uit Groot Tielt, J. Godderis (1980)
- De Fransche Revolutie in  Vlaanderen en in ’t bijzonder te Thielt, 1792-1802, J. Samyn (1881)
- Beelden uit een Tielts verleden, P. Rubens
- 50 jaar heemkunde in West-Vlaanderen, Dr. J. Lermyte, uitgave Heemkunde West-Vlaanderen
– De geheimzinnige zaken van Beernem, A. Ryserhove, 1981
– Het proces Beernem, A. Ryserhove, 1984
– Dossier Beernem, A. Ryserhove, 1986
– De moorden van Beernem, K. Rysserhove, 2004
- De moorden van Beernem, E. trips, s.d.
– Historiek van de kerk te Ruiselede (900-1968), G. De Smet
– De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795), J. Callens
– De Ardooise schuttersgilden, L. Van Acker
- Geschiedenis van Pittem, V. Arickx, 1951
– De geschiedenis van Egem, 2 delen, V. Arickx, 1982
– Zo is Doomkerke, P. Mommerency, 1976
- Praalstoet 100 jaar Doomkerke (1876 – 1976), 1976
– Feodaal overzicht van Ruiselede, A. Verhoustraete, 1965
- Brandweer Ruiselede (1937 – 1987)
- Ruiselede  graag gezien. De oudste prentkaarten, P. De Ram, 2004
- Sociaal-economisch aanzicht van Ruiselede in moeilijke tijden (1550 – 1600), s.n., s.d.
– Gids voor Groot-Tielt, 1979 – 1987 – 1991
– 't Halletorentje, Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege Tielt, 10 nummers
– Tielt graag gezien, prentkaartenboek Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt, 2003
– Tielt en de molenlandroute, een historisch-toeristische verkenning P. Vandepitte & J. Billiet, 1973
– 60 jaar stationswijkkermis – Tielt, 1974
– 't Hield in Tielt, E. Verbeke
– De bevrijding van Tielt, September 1944
- Ridder Godfried, de Raaf en de Wulf, J. Vandermeulen, 2012
– 25 jaar instituut der broeders Maristen
– De geschiedenis van Tielt, Een nieuwe kijk op een rijk verleden, div. auteurs, 2009
- De geschiedenis van Hertsberge, T. Biebauw, 2012

B. West-Vlaanderen – Vlaanderen

- Verheerlykt Vlaandre (tweede en derde deel), A. Sanderus
- Fragmenta, maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen (2 boeken), uitgave Familia et Patria
- Kortrijkse naamkunde, 1200-1300, F. Debrabandere
- Poorterij en nationaliteit, W. Van Hille, uitgave Familia et Patria
- Verslag over de werkzaamheden van het Provinciaal Eeuwfeestcomité van West-Vlaanderen, 1830-1930, J. Coppieters
- De Vlaamse gemeentenamen, verklarend woordenboek, Davidsfonds
- 10 x Houtland
- Beiaardkunst, Handelingen van het Eerste Congres Mechelen, 1922
- De nobele kunst van het klokgieten, uitgave B.I.C.K., n°21
- Vlaamse begijnhoven. In schamelheyt der maechtlykheydt, J. Van Mechelen
- Kortrijk. Het Westvlaamse industriecentrum (1958)
- Tel orge, tel malt. Klein- en grootmoterijen in Vlaanderen (1850-1950), F. Becuwe (2016)
- Die van ’t front. Herinneringen van het 19de Linie Regiment (1916-1973), A. Pierret en J. Buekens
– Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen, (2 delen), dr. G. Provoost
– In goede banen. De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800 – heden, 2005
– Roeselaarse klokkengilde vzw, jaarboek 2011
– Kardinaal Mercier en de Vlaamse beweging, R Boudens
– Hoe België W.O. II overleefde, Willem C.M. Meyers e.a., 1975
– Koning Leopold I en zijne regeering, vertaling door A. De Ruyter, 1900
– Leuven  Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de katholieke universiteit Leuven, H. Todts & W. Jonckheere, 1979
– De Sansculotten te Dennebeek, Hollandsch of patriot, I. Strubbe, 1899
– Lutgart, herderin van 't Vlaamsche volk, E. Van der Straeten, 1947
– Het klein kasteeltje, geschiedenis van een mythe, 1985
– Eglises de moyen-âge dans les villages flamands du nord de la France, L. De Baecker, 1848
- Onze wording tot natie, H. Elias, 1932
– De voorhistorische mensch en zijn arbeid, J. Ratinckx, 1913
– Vlaanderen in de wereld, deel II, A. Verthé, 1974
– Het gezin, antiekgids, 1971
– De graven van Vlaanderen en de kruisvaarten, dr. T. Luykx, 1947
– Maria’s Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vroiuw in Oost- en West-Vlaanderen, S. Schoutens, 1903
– Meneer Doktoor. Verhalen over leven en dood, lijf en lust 1937-1964, P. Vandekerckhove, 2006
– Uit den wereldoorlog, J. Lunders
– Kijkers op koppen, F. Bonneure, 1964
– Onze jongens van 1798, V. De Lille, 1897
– Ons huis. De huishouding volgens hygiënische eischen toegelicht, P. H. Schreuder, 1906
– Plaatsnamen, een inleidende studie, J. Lindemans, 1925
– Klein wonen, maar gezellig wonen, J. van Waalwijk, s.d.
– De folklore, G. Celis, 1925
– Brugge, duizend jaar kunst, V. Vermeersch, 1981
– 1302. Feiten en mythen van de Guldensporenslag, o.l.v. R. van Caeneghem, 2002
– Het verleden van Europa, J.A. Van Houtte, 1992
– Uit het land van het zwarte goud, B. Bekman, s.d.
– Onze Vlaamsche visschers, F. Putman, 1936
– Christoffel Colombo, zijn leven en streven, s.d.
– Logboek C. Columbus, deel 1 (1492-1493), 1947
– Volksmuziekkunst in harmonies en fanfaren, A. Vermander, 1959
– Honderd jaar dorpskroniek van Tieghem, T. Mulders, 1945
– In de bloeiende hof onzer volkscultuur, D.J. Van der Ven, s.d.
– De Nederlandsche paus Adriaan VI, L. Pastor, s.d.
– Beknopte historiek der loopbaan en werking van De Bruyne Camiel in 't Christen onderwijzersverbond van België, s.d.
– Toekomstmogelijkheden van nijverheidsteelten in West-Vlaanderen, 1954
– De demografische toestand van België, A. Dufrasne, 1946
– Bouwkundig woordenboek, L. Zwier, 2 delen, s.d.
– Twintig Vlaamse koppen, 2 delen, H. Verriest, s.d.
– Bestuursmemoriaal. Dertigjaarlijksche tafel, 1911-1940
– Redevoering ridder P. van outryve d’Ydewalle, gouverneur der provincie, 1945
– Het bestuur van het Graafschap Vlaanderen – Het Brugsche Vrije – de feodaliteit – de adel, Dr. J. De Smet, 1941
– Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden, deel 1 en 5, H. Todts, 1967
– Het geld van alle tijden, J. Van Wel, s.d.
– De middeleeuwen, H. Pirenne, 1948
– Vlaamsche zeevisschers, E. M. A. de Spot, 1942
– De tijd in de folklore, A. Ulens, 1931
– Prentkunst in de Nederlanden tot 1800, P.T.. Swillens, s.d.
– Wat de hervorming bracht, J. Lammertse, s.d.
– Folklore en onderwijs, prof. dr. P. De Keyser, 1933
– De boerenkrijg, H. Conscience, 1954
– Het Onze-Lieve-Heersbeestje in de dialecten en in de folklore, J.L. Pauwels, 1941
– Van komwoning tot Vlaamsche boerderij, C. V. Trefois, 1941
– Onze ommegangsreuzen, Dr. C. De Baere, 1930
– De dood van Nieuport, J. Filliaert, 1938
– Het wereldlijke lied in de Middeleeuwen, L. Meyer, 1912
– Gent in de literatuur en in de folklore, Dr. P. De Keyser, 1935
– Schetsen uit het vischmijnbedrijf, H. Brys
– Antieke kalenderprenten P. Heyns, s.d.
– Vlaanderens nijverheid: het vlas, T. Coucke, 1925
– Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw, M. Vermeire, s.d.
– De burgerlijke stand, J. Mennekens, s.d.
– Invloed der Vlaamsche Prentkunst, J. Jennes, 1943
– Staal tegen staal. De oorlogs-chirurgie van de oudste tijden tot heden, Dr. V. M.E. Winters, s.d.
– Het gastmaal in de loop der tyden, C.H.A. Scholte-Hoek, 1965
– Overzicht der staatsinstellingen van België, K. Van Acker, 1906
– Maatschappelijk dienstbetoon, vroeger en nu, E. Vandyck, 1926
– De paus, België en de oorlog, O. Misonne, 1919
– Koning Albert I, P. Smolders, 1934
– Schets der ontwikkeling van het huisuitzicht in Vlaanderen, E. Leonard, 1921
– De Belgische neutraliteit, F. Van Goethem, 1939
– Tienjarig Repertorium 1931-940 van het Bestuursmemoriaal van West-Vlaanderen
– Belgopocket 2009
– Het familierecht, vertaald door G. Persyn, notaris te Wingene
– Frans-Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Ph. Despriet, 1992
– De geschiedenis van de mensheid in stripverhalen, 2 delen
– Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen, J. Roelstrate, 1992
– Mens en mysterie, 10 onopgeloste raadsels en geheimen uit de wereldgeschiedenis
– En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede Wereldoorlog, J. Van Remoortere, 1980
– België in beeld. Van prehistorie tot heden
– Jubelcongres K.A.J. 1925 – 1950
– Het Belgisch parlement
– De nieuwe gemeentewet, 1995
– Provinciale wet, provincie West-Vlaanderen
– Belgisch burgerlijk wetboek, 1963
– Geteisterd België of de inval der Duitschers, J. Akersen
– Belgische boerenbond, verslag dienstjaar 1919, Kan. Luytgaerens
– De boerinnenbond naar O.L. Vrouw te Lourdes, 1953
– Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910), M. Van Hulle, 1998
– Met kar en wagen, L. Devliegher, 1983
– 100 jaar boerenbond in beeld, 1990
– De vlas- en linnennijverheid in België, G. Impe, s.d.
– aanvragen, smeekschriften en brieven, C Hoste, s.d.
– De advertentie in de nieuwsbladen, F. de Potter
– geschiedenis der nieuwe tijden, J. Warichez en L. Brounts, 1938
– Lois et arrêtes d’administration générale en français et en flamand, P. Verschueren, 1913
– De laatste kruisridders, geschiedenis der Pauselije zouaven, A. Van Veerdeghem
– Flamenpolitiek en aktivisme, L. Wils, 1974
– Geel & zwart van de driekleur, M. Van Haegendoren, 1980
– V.A.B.gids voor Vlaanderen
– Guldenboek van de Belgische weerstand
– West-Vlaanderen, Lannoo’s provinciegidsen voor toerisme en vrije tijdsaanbod
– Kalender van de Vlaamse feesten, o.l.v. S. Top, 1986
– Vlaanderen onder de eerste graven, L. Ganshof, 1944
– De Middeleeuwen en het begin der nieuwe tijden, 1ste deel, 1950, H. Corijn
– Ons landje vroeger en nu (geschiedenisboek)
– Erfgoedprijs 2013
– Handboek der kerkgeschiedenis, 4 delen, Dr. J. De Jong, 1937
– 1302 door tijdgenoten verteld, L. Delfos, 1932
– onderrichtingen voor het publiek en de bedienden van de ontsmettingsdienst over de ontsmettingsmaatregelen in geval van Typhus koorts, 1911
– Verzameling der besluiten en onderrichtingen betreffende de cholera, 1908
– Tradities, 2011
– Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten, 2 delen, 1950-1981, 1983
– De roepstenen in de provincie West-Vlaanderen en de orale bekendmakingen in de 19de en 20ste eeuw, P. De Win & F. Moens (overdruk uit De Leiegouw,1988)
– Erfgoedjournaal Kortrijk, 2008
– Trappen langs gevels, een Kortrijkse fietswandeling
– Het Westvlaams industriecentrum Kortrijk, 1958
– 2000 jaar Kortrijk, Ph. Despriet, 1990
– Kortrijk 1382. De muntschat uit het begijnhof, Ph. Despriet, 1999
– De Kortrijkse edelsmeedkunst, P. Debrabandere, 1979
– Franse stijlinterieurs in Kortrijk, P. Debabandere, 1990
– De boerenkrijg, A. De Bruyne, 1948
– Tussen twee vuren, L. De Lentdecker, 1985
– Moeder wat deed de gestapo? A Ryserhove
– West-Vlaanderen in de bezetting, P. Cocle, 1984
– 100 jaar Davidsfonds te Roeselare, A. Deweerdt, 1975
– Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! K. Van Deuren
– De roversbendes van Vlaanderen, P. Laroy, 1997
– Sint Godelieve en haar beevaart te Gistel, M. English, 1966
– Dossier Bakelandt, F. Germonprez, 1968
– Fotografische inventaris van de kantons Brugge, 1965
– Heraldiek, H. Rottier & M. Van de Cruys
– Heraldiek, C. Pama
– Heraldiek en genealogie, C. Pama
– Geschiedenis van Ouckene, A. Cagneaux, 1992
– Verslag over de werkzaamheden van het Provinciaal Eeuwfeestcomiteit van West-Vlaanderen (1830-1930), J. Coppieters
– Kataloog tentoonstelling 25 april 1964, n.a.v. opening van het rijksarchief Kortrijk
– Wapenboek van Vlaanderen, E. Warlop
– De oorkondenschat van de graven van Henegouwen woord en wederwoord, G. Wymans en J. Fox, A.R. en Rijksarchief in de provinciën, 1979
– Miscellanea archivistica XXVIII, A.R. en Rijksarchief in de Provinciën, 1980
– Ontledingen van de oorkonden bewaard in de farde A. De Poorter (1149-1789), E. Warlop
– Het domein van de heer van de Woestijne in de 14de eeuw, L. Stockman, 1979
– Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge, I Inventaris en II Regesten van deoorkonden en brieven tot en met 1500, N. Geirnaert, 1987
– Godfried van Bouillon en de eerste kruistocht
– De oude landmaten in Vlaanderen H. De Schryver, 1981
– De tijdrekening: de kalender – Juiaans, Gregoriaans, Republikeins, D. Vandecandelaere, 1985
– De Vlaamse adel voor 1300, E. Warlop, 1968
– Veelnamig Vlaanderen. Een historiografisch overzicht van de samenstellingen tot 1800, A Viaene, 1983
– Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de Vlaamse gemeentenamen
– Brugge. Stadsgids met 196 kleurenfoto’s
– Antieke kalenderprenten, P. Heyns
– J. F. Willems, 1793-1846, Prof. Dr. J. Van Mierlo
– Michiel Vandekerckhove, leven en werk, R. Vanlandschoot, 1980
– Priester-dichter Cyriel Verschaeve. Keuze uit zijn werkboekje- Het keizer- en koninklijk Gild Sint-Sebastiaan uit Sint-Michiels, G. Franchoo, 1964
– Abdijen en begijnhoven van België, 4 delen
– Begijnhoven van België
– Handboek der kerkgeschiedenis, deel 1b, II, III, IV, Dr. J. De Jong, 1945
– De guldensporenslag. Het verhaal van een onmogelijke gebeurtenis, K. Van Overmeire, 2001
– Slot en heerlijkheid Wijnendale, R. Haelewyn
– België. Gemeentepenningen, C. Vandenbruwaene, 1982
– Provinciaal comiteit voor momumenten en landschappen, 4 delen
– Brugge in het begin van de XIIe eeuw – Karel de Goede en zijn tijd (1119-1128), J. De Smet
– De vrijkorpsen van West-Vlaanderen, 1794, F. Denys, 2002
- De moord op Karel de Goede, Galbert van Brugge, 1978
– Paster Berten in volkshumor en folklore, M. Deneweth
– Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen, R. Bogaert
– Het kasteel van Tillegem te Brugge, red. L. Devlieger
– Het Gulden Vlies. Brugge 1962
– 1302 in Vlaanderen. De Guldensporenslag, Dr. J.F. Verbruggen, 1977
– Maria van Bourgondië, bruid van Europa, M. Janssonius
– Maria van Bourgondië, een begeerde bruid, E. De Maesschalk, 1982
– De H. Bloedkapel te Brugge
– In de ban van Bourgondië, W. Blockmans & W. Prevenier, 1988
– De Witte Kaproenen. De Gentse opstand (1379-1385) & de geschiedenis van de Brugse Leie, M. Vandermaesen, M. Ryckaert, M. Coornaert, 1979
– Kunstwerken in de Heilig Bloedkapel, F. Vromman, 1986
– Kunstwerken in de Sint-Salvatorskerk, F. Vromman, 1986
– Kunstwerken in de Brugse Kerken en Kapellen, F. Vroman, 1986
– De moord op Karel de Goede, R. Van Caenegem, A. Demyttenaere, 1999
– Wijnendaele, brochure uitg. stad Torhout
– Wijnendale, brochure, 1991
– Karel de Grote, Dr. J. Fleckenstein, 1975
– De guldensporenslag, A. De Bruyne, 1952
– De kerels van Vlaanderen, H. Conscience
– Pluk de dag. Ontstaan, vorm en inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië
– A. Rodenbach, J. Vermeulen
– A. Rodenbach, zijn leven en werk, Dr. L. van Puyvelde, 1908
– Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel 1, E. Warlop, 1969
– De Vlaamsche kunst , A.J.J. Delen, 1946
– Vermakelykheden Van Brabant, 1770
– Vlaanderen zendt zijn zonen uit, F.M Olbrechts, 1942
– Toen Vlaanderen groot was, A.  O’Flanders, 1930
– Het symbolisme onze kerkgebouwen, J. Van Vlierberghe, 1927
– Het leven van St.-Arnold, H. Claeys, 1895
– Zonnewijzer 1939
– Beffrois, Halles, Hôtels de ville dans le nord de la France et de la Belgique, J. Lestocquoy, 1948
– Het Vlaams bedrijfsleven, 1952
– De Vlaamse steden, 1950
– Godelieve van Gistel, M. English, 1944
– Huldeboek dokter Eugeen Van Oye, VTB, 1969
– Brugge in de gloed van het westen, L. Dendooven, 1957
– Bouwen in het dorp en op het land, E. Léonard,  1928
– Geschiedenis van Europa, deel 1, Prof. Dr. H.A.L. Fischer
– Geschiedenis van Middelburg, in Vlaanderen, Fl. De Zutter & Ch. Vanden Abeele, 1976
- Adieu frank
– Histoire politique et militaire de la Belgique, P.-A. Huybrecht, 1836
– Overzicht van de fondsen en verzamelingen, R.A.K., 1974
– Het probleem der heemkunde, 1947
– Een bloemfestoen van papieren Rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folkore, H. Liebrecht, uitg. Cote d’Or
– Het bekken van de Brugse polders, 2003
– Van Leopold I en Louise-Marie tot Boudewijn en Fabiola, fotoboek
– Klim in je stamboom, M. Mispelon, 1982
– Wat schuilt er in een naam?, M. Van Nierop
– Mijn naam is …..Het grote voornamenboek, A.-T. Van Biervliet, 1997
– Erfgoed: een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst, 2009
– Memoriael Administratif, 1842
– Robrecht de Fries. De grootste graaf van Vlaanderen, F.-R. Boschvogel
– Gids voor Vlaanderen, J. van Overstraeten, 1966
– Luchtvaartgeschiedenis. Een Antwerps pionier, Th. Pulinckx
– Brugge – Mariastad v.z.w., 1974 – 1994
– Jaarboek van de Westvlaamse volkskundigen vzw, 1975
– Vlaanderens glorie, 24 illustraties
– Rond het huwelijk en de daaruit gesproten kinderen van Gwijde van Dampierre, 1952
– Aanwinstenlijst Westflandrica van de voornaamste openbare bibliotheken in West-Vlaanderen, 17 (1990) en 19 (1992)
– De Brugse schoenmakers en timmerlieden – De ambachten en hun huizen, 14de-20ste eeuw, tentoonstellingscatalogus
– Scheepsbouw, J.F. Gugelolt & A.P Helwig, 1952
– Wat onze handen kunnen maken, R. Zechlin
– Leer uzelf timmeren, P. Marée
– Technische W.P. eencyclopaedie, 2 delen, 1953
– Handboek Algemene kerkgeschiedenis, tweede periode, 1073-1303, P. Albers, 1912
– Enkele praktische wenken ten dienste van de duivenliefhebbers
– Loi électorale, A. Delcroix, 1894
– Hygiënische melkwinning, L. Bockstaele, 1963
– De nieuwe middeleeuwen, N. Berdjajew, 1934
– Ons kookboek, 1966
– De boerenkrijg, A. De Bruyne, 1948
- Handboek der genees- en verloskunde van het vee, Prof. A. Numan, 1874
- De Belgische nijverheid, 2 delen, s.n., s.d.
- De boerenwo ning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
- Les derniers moulinsà vent, C. Loontiens, 1939
- Marcus Gerards, A. Schoutteet, gidsenbond Brugge
- Hout. Gereedschappen, A. Lombaert
- Spangereedschapbouw, P. Notredame, 1957
- De Vlaamsche houtsnede, Dr. L. Lebeer
- Bezoekersgids Landbouw-, Ambachten – en karrenmuseum
- Touw- en veterwerk, Ph. Tossijn, 1942
- Officieel e vertaling van de gemeentewet van 30 maart 1836. Aanvullende wetten die ingevoerd zijn tot 22 juli 1932, 1934
- 150 jaar geldomloop in België. Tentoonstelling Kredietbank 1 t.e.m. 30 juli 1980
- De landelijke gemeente, 1944-1976. Vragenlijst voor een inventaris
- Volkstelling 1814, deel XVII. Oostkamp, Slijpe, Schore, Bovekerke, Beerst, Ruddervoorde, VVF Brugge, 1981
- De landelijke woning, boerinnenbond, Leuven, s.d.
- Ongewoon en mysterieus België, NV Reader’s Digest, 1987.

5. Bidprentjes
- Niet geïnventariseerd, doch alfabetisch op naam gerangschikt en gedigitaliseerd (Cf. bestand)
- Zie ook digitaal overzicht collectie P. Vanlaere.

6. Rouwbrieven

- Niet geïnventariseerd, doch alfabetisch op naam gerangschikt. Zie ook PC-bestand rouwbrieven  Wingene.

7. Kaarten – plannen – varia

- Zie aparte inventaris.

8. Affiches

- Grote affiches – zie digitaal foto-overzicht (voor 1979 – 2014)
- middelgrote en kleine affiches – zie digitaal foto-overzicht (1986 – 2014)
  Nieuw: Voordracht 'De moorden van Beernem’ A. Ryserhove, 1986
- W.O.I (1914 – 1924) – zie digitaal foto-overzicht

9. Wingene-Zwevezele in inventaris R.A.Brugge