header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 13
Inventaris - deel 13 PDF Print

13. ARCHIEF DE CROIX – DE MONTMORENCY

13.01 Origineel archief  bewaard door heemkundige kring Dadingisila
-briefwisseling 1741 – 1793 (kopies)
1.  aanstelling Lieven De Ryckere als sergeant, 1752.
2.  samenstelling schepenbank 1763.
3. aanstelling Jaecques Roelants als baljuw van 't Hof van Wingene, 1743.
4. betreffende 13 bunders land te Wingene, 1672.
5a. betreffende de opmeting van 13 bunders land te Wingene
       toebehorende de heer van Wingene, maar die 28 bunders zouden
       meten.
5b. betreffende de verkoop van de hofstede 'Rozendaele', 1741.
6. betreffende de opmeting van 13 bunders land te Wingene, 1741.
7. betreffende de betaling van de parochiekosten die verschuldigd zijn
    door de heer van Wingene als eigenaar van het foncier van 't Hof van
    Wingene, 1741.
8. betreffende het aanhoren van de parochie- en de kerkrekening, 1743.
    Tevens een verwijzing naar het herstellen van de kerk en het orgel.
9. betreffende het aanhoren van de parochie- en de kerkrekening, 1743.
10. de voorwaarden voor het opstellen van de rekeningen van de kerk,
      de dis, het altaar van O.L.V, de confrérie van St.-Marcou en van de
      vrije gilden van St.-Joris en St.-Sebastiaen, 1750.
11. betreffende het baljuwschap van Jan Frans Vermandere, 1764.
12. betreffende de voorwaarden bij het verkopen van onroerende
      goederen (naerhede van bloede, marktgeld, ...), 1750.
13. de heer van Wingene verkoopt als 'vacant goed', 1750:
 - een partij veld te Schreijem "het waterveld".
- twee partijen bos, gelegen naast de voorgaande, "het
   plansonsbosch" en "de vlugge bosch".
- een partij veld, land en bos "den moijter".
- twee partijen veld "de feijcens stucken".
- een partij bos "den waghthoogbosch", tussen de hofackerstraete
   en het rattevelt.
- "den plumacker".
- een partij veld aan de Lavoordestraat, bij de meijbosch.
- een oud hoeveken "Sonnevillenshoveken".
- een partij bos.
- een partij bos en meers naast de Messalisput.
- een partij land en bos te Rijsberghe.
- een partij bos "d'oude Love" te Noordacker.
- vijf partijen land en meers ten hoofde van dhoirs Geeraert De
   Langhe en Joos Maes te Bouckhout.
14.  Aanstelling van Ignaes Vermandere, broer van Jan Frans, als nieuwe
        baljuw van Wingene, 1764.
15. Aanstellingsbrief Ignaes Vermandere als baljuw, 1764.
16. Aanstellingsbrief Petrus Andreas Clauwaert als baljuw van Wingene,
      1766.
17. Bevestiging van Petrus Andreas Clauwaert als baljuw van Wingene,
      1785.
18. Aanstelling van Jean Baptiste De Necker als griffier van Wingene,
      1786.
19.  Coutume de Cassel art. 67, betreffende het erfrecht van lenen.
20. Toekenning van de jacht op de gronden onder de Ammanie aan
       Bazilius De Ryckere, zonder datum.
21. Leenverhef Wildenburg door Jan Jacques van Hoonacker, zonder
      datum.

- Verkopen in Wingene 1805-1827
1. Verkoop slaghout 1827.
2. Verkoop slaghout 1824.
3. Verkoop slaghout 1821.
4. Verkoop slaghout 1820.
5. Verkoop slaghout 1818.
6. Verkoop slaghout 1816.
7. Verkoop slaghout 1814.
8. Verkoop slaghout 1812.
9. Verkoop slaghout 1810.
10. Verkoop slaghout 1809.
11. Verkoop slaghout an IX.

-Belastingen op onroerende goederen 1809 – 1883

-Facturen m.b.t. Wingene
1. 50 hl. Kalk, voor hofstede bewoond door F. Detavernier, 1883.
2. Diverse herstellingen aan hofstede bewoond door Felix Detavernier, 1883.
3. Levering steen voor wagenhuis, schuur en koeienstal hofstede bewoond door Felix Detavernier, 1883.
4. rekening boswachter Louis Courtens, 1883.
5. factuur loodgieter Karel Blesseel en metser De Blaere, 1883.
6. factuur metselwerk Amand De Blaere, 1883.
7. factuur hoefsmid Leonard Spriet, voor het maken van een wagenhuis in de schuur en het herstellen en vermeerderen van de koeienstal, 1883.
8. rekening boswachter Louis Courtens 1882-83.
9.  factuur Joseph Vancauwenberghe over het leveren van draineerbuizen aan Felix Spriet.
10. factuur smid Amandus Vande Walle voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1880.   Factuur Lapiere te Zillebeke van draineerbuizen, 1882.
11.  rekening boswachter Louis Courtens 1881-82.
12.  rekening Karel Coussée voor geleverd werk op de hofstede bewoond  door Felix De Tavernier.
13.  rekening boswachter Louis Courtens 1880-81.
14.  rekening voor het uitrotten van land door Francis Vande Wiele, Ivo Dierckens, Francis De Brae, Karel De Clercq, Leon Houttave, Fernand Vermeersch en Francis Vermeersch in 1870.
15.  rekening voor het uitrotten van land door Francis De Brae, Francis Vande Wiele, Ivo Vanden Driessche, Fernand Vermeersch, Louis Baert, Felix Roose, Carel Laket, Ivo Dierckens, Leon Houttave in 1870.
16.  Betaalnota t.b.v. Louis Courtens 1870.
17.  factuur Amand De Blaere voor metselwerk op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier in 1864.  Rekening Louis Delodder voor werken op dezelfde hofstede in 1869.
18.  Betaalnota t.b.v. Felix De Tavernier, 1864.
19.  Rekening voor leveringen en werken door de wed.  De Leersnijder (levering stenen), Amand Vande Voorde (bouwstoffenhandelaar), Ivo Vande Voorde (metselaar) en Charles Vande Velde (smid) voor werken in de keuken en het huis, 1867; voorgeschoten door Louis Delodder.
20.  rekening voor leveringen en werken door Pierre Barth Wingene en Pierre Standaert te Beernem voor bouwstoffen, door Vital Amerlinck uit Tielt voor hout, door Benoit Van Assche te Wingene (ijzerwaren), door Ives Vande Voorde (metser), door Amand Vande Voorde (smid) en Louis De Tavernier  (nagels) voor werken in de koeien- en paardenstal, 1863.
21.  rekening door timmerman Adolf Vande Voorde voor werk op de hofstede bewoond door de kinderen Amand De Tavernier, 1862.  Ook voor de levering van steen.
22.  rekening door Ivo Vande Voorde voor werken op de hofstede van Felix De Tavernier, schaapboer, 1862.
23.  factuur door P. Standaert uit Beernem voor bouwstoffen geleverd op de hofstede van Felix De Tavernier, 1862.
24.  rekening werken aan de schuur en het paardenstal in 1863 op de hofstede bewoond door de kinders Amand De Tavernier.
25.  rekening door A. Vande Voorde, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door de kinderen Amant De Tavernier, 1860.
26.  rekening door Ivo en Alex Vande Voorde voor metselwerk op de  hofstede bewoond door de kinderen van Amant De Tavernier in 1859 en 1860.
27.  rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1859.
28.  rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1860.
29.  rekening door o.a. Charles Christiaens, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1868.
30.  rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1858.
31.  rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1857.
32.  rekening door Alex Vande Voorde, metser, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1857.
33.  rekening door Alex Vande Voorde, metser, en C. Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1857.
34.  rekening door o.a. Charles Christiaens en P. Vande Wiele, smid, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1855.
35.  rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1855.
36.  betaalbewijs uitgaven gedaan door Felix De Tavernier, 1855.
37.  rekening door Charles Christiaens, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Felix De Tavernier, 1854.
38.  rekening door Alex Vande Voorde, metser, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1854.  Betaalnota voor het uitroten van 7 g. sparrenbos, 1854.
39.  rekening door Alexander Vande Voorde (metser), Charles Christiaens (timmerman), Louis De Brabander (steenbakker), Eugene Bruneel (steenbakker), Ivo Vande Voorde (metserdiender) en Jan Spriet (paardensmid) voor werken op de hofstede bewoond door de kinderen van Amand De Tavernier, 1854.
40.  rekening door Alexander Vande Voorde, Eugene Bruneel, Joseph Christiaens (timmerman), Charles Vanheule (schilder) voor werken op de hofstede bewoond door de kinderen van Amand De Tavernier, 1854.
41.  rekening door Alex Vande Voorde, metser, voor werken op de hofstede bewoond door de kinders Amant De Tavernier, 1851-52.
42.  rekening door Charles Christiaens voor timmerwerk en L. Van Heule voor schilderwerk op de hofstede bewoond door de kinderen van Amant De Tavernier in 1852.
43.  betaalnota ondertekend door Felix De Tavernier over diverse uitgaven, 1850.
44.  rekening van leveringen en werken gedaan door Louis De Tavernier (steenbakker), Frans Vande Wiele (steenbakker), Charles Van Lancker uit Beernem (dakpannen), timmerman Christiaens, Jean Baezens (metser), Constant Van Maele (smid), Alexander Vande Voorde (metser), kinderen De Blaere (metsers) en Ivo Van Heule (schilder) op de hofstede bewoond door Amand De Tavernier (overleden), 1850.
45.  rekening door Joannes Baezens en kinders De Blaere, metsers, voor werken aan de paarden- en koeienstal op de hofstede van Amand De Tavernier, 1849.
46.  rekening door Jan De Tavernier (bouwstoffen) en Alex Vande Voorde (metser) voor werken op de hofstede bewoond door Amand De Tavernier, 1847.
47.  rekening door Jan De Tavernier en Jacobus Claeys, bouwstoffenhandelaars, voor werken aan een oven en de beerput van een huis bewoond door Joannes De Lodder, 1844.
48.  rekening van materialen en werk geleverd en gedaan op de hofstede bewoond door Amant De Tavernier, 1830-31.
49.  rekening door E. Mulier, timmerman, voor werken gedaan op de hofstede bewoond door Amant De Tavernier, 1833.
50.  rekening voor de graaf dela Croix 1824-26 voor volgende zaken:
- Jan De Lodder e.a. voor werken op het Heereveld.
- Amandus Van Hulle over het vullen van putten op de hofstede.
- Idem voor het stekken van eiken.
- Jacobus De Leersnijder voor 62 dagen werk.
- Emanuel Ockier voor 60 dagen werk.
- Bernard Vande Wiele voor 31 dagen werk.
- Amandus Verkest voor 60 dagen werk, en andere.
- Francis De Craene voor 68 dagen werk.
- De twee veldwachters.
51.  rekening 1822-23 over werken en het verkoop van hout, door Francis De Craene.
52.  rekening verkoop hout ca. 1820.
53.  rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1820.
54.  rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1820.
55.  rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1818.
56.  rekening van de betaling werkvolk en de inkomsten uit houtverkoop, 1817.
57.  rekening voor werken aan "de buyse  in de pieputstraete"en in de bossen, 1817.
58.  rekening voor werken in het Heerevelt 1810-11.
59.  rekening van inkomsten van de verkoop van hout uit het Heerevelt, 1812.
60.  rekening van het zaaien van vlas in het Heerevelt, 1811.
61.  rekening van de betaling van het werkveld voor het planten, snoeien, ... van bomen, 1813.
62.  rekening van de betaling van het werkveld voor het planten, snoeien, ... van bomen, 1811.
63.  Francois Lootens, pachter van Mr de Croix heeft betaald "de fonciere contrubutie" van volgende gronden, 1806-11:
- een partij bos, "de vossenhollen".
- een partij sparrenbos.
- 1 b. 250 r. "de meulencouter".
64.  rekening van Francis Vande Voorde voor het leveren van materiaal en het werk aan de herstelling van de "buyse"  langs de Egemstraete, 1810.
65.  rekening voor werken op het Heerevelt en de verkoop van hout, 1810.
66.  rekening van Francis Vande Voorde over levering van materialen en werk aan een huis het Heerevelt, 1810.
67.  rekening betreffende de betaling van het werkvolk en de verkoop van hout, 1808-09.
68.  rekening betreffende werken op de hofstede van het kasteelgoed, voor het aanmaken van varkenshokken, een schuur en herstelling van het huis, de schuur en de stallen, bewoond door Frans Lootens, 1809.
69.  rekening betreffende werken op de hofstede van het kasteelgoed, 1805.
70.  rekening betreffende werken op de hofstede van het kasteelgoed, 1804.
71.  rekeningen van werken aan het bos bij de Vossenhollen en in de grote dreef, 1803.  Rekening van Leo Mulier, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Francis Lootens, 1808.
72.  Rekening van werken in de Ratelingebos en in de Vossenhollen, 1803
73.  Rekening van Leo Mulier, timmerman, voor werken op de hofstede bewoond door Francis Lootens, 1803.
74.  Rekening van werken in de bossen van graaf de Croix, van werken aan de hofstede en van verkoop van hout, 1803.
75.  Rekening van Frans Vande Voorde voor levering en werken aan een nieuw huis op het Herenvelt, 1802.
76.  Rekening van werken in de bossen van de graaf de Croix de verkoop van hout, an IX.
77.  Verkoop van bomen op het kasteelgoed, 1802.
78.  rekening van materialen en werken aan een "buijse" in de Raetelinge, 1800.
79.  rekening door Joseph Spriet e.a. aan de hofstede en de bossen van graaf de Croix, gebruikt door Frans De Craene, 1799.
80.  Prijzie van bomen op het neerhof, bewoond door Frans De  Craene, 1796.
81.  rekening door Joannes Frans Martens voor de herstel van de daken van het neerhof, bewoond door Frans De Craene, 1794.
82.  rekening van herstellingswerken op het neerhof, bewoond door Frans De Craene, z.d.
83.  herberekening van de verschuldigde pointingen op de Molencouter, 1783-90.
84.  rekening van herstellingen aan het neerhof door Frans Vande Voorde, 1795.
85.  ontvangstbewijs van betaalde pointinghen, 1787 (ontvanger Pieter De Riemaecker).
86.  rekening van de prijzie "in het appreciëren ende opsoucken vande leenen, heerelycheden en de allodiaele erfgoederen der heerlijcheden van Ste-Amants, Baronnie ...", 1786.
87.  Rekening van werken aan het neerhof in 1785 door Jan Cloet (timmerman), Jan Martens. (metser), Jan Hurtecant (metser), Frans Van Neste te Steenbrugge (levering van materialen). Jacobus Van Maele (smid), Stovens (bouwmaterialen) en Pieter Bussche (werk), 1786.
88.  rekening door Joannes Martens, metser, voor herstelling van stallen, 1786.
89.  rekening door Charles Van Neste (bouwmaterialen), 1785.
90.  rekening door Joannes Cloet, timmerman voor de levering van materialen en het werken aan het neerhof bewoond door Frans De Craene, 1784.
91.  rekening door Jacobus Van Maele, smid, voor de levering van materialen en het werken aan het neerhof bewoond door Frans De Craene, 1785.

 -Pachtbrieven uitgeschreven door de heren van Wingene
1. Matthijs Hurtekant pacht een partij land NO vande meulenbrugghe, groot 4,5 l.; is deel van de Vossenhollen, 1701.
2. Jaspar Vanden Abeele pacht de landen en meersen die een leen zijn ten hoofde van Jacques en Nicolas Rysselinck, gehouden van St.-Amantsche, die "by faute van verhef door den hoir feodaal op 23 nov. 1701 ghewesen syn in s'heerens handen tot noten en ploten", 1719.   Joannes Brandt pacht de Juffr. Jannemeersch, "ghelegen ende gehouden als vooren", 1719
3. Adriaen Janssens pacht een hofstede, groot 1 b. 274 r.; vorige pachter Jacob De Backere; 1731.
4. Cresostimus Heijns pacht een partij land van 4 gemeten, wat noord van de leenmolen.  Vorige pachter Pieter De Vriese; 1710.
5. Gilles Buckens pacht een hofstedeken, bij de Puijpe, groot 1b – 274 r, voorgaande pachter Bertel Vande Keere, 1711.
6. Joannes Van Eenoo pacht een partij land bij de leenmolen, "den drijebeck"; vorige pachter Pieter De Ryckere; 1719.
7. Matthijs Hurtecant pacht 3 partijen land in de omgeving Schouteetewalle, 1719.
8. Jacobus De Backere pacht een hofstede bij de Pijpe, groot 1 b 274 r., 1718.
9. Christiaen Mestagh, gehuwd met de weduwe Joannes Vande Moortele, neemt de Leenmolen voor 27 jaar in cijns.  Hij was ook de vorige cijnsnemer.  1723.
10.  Joannes Baerts pacht een hofstede bij de Pijpe in 1715.  De vorige pachter is Gilles Buckens.  Groot 1 b 274 r.
11.  Chrissostumus Heyns pacht een partij land "de vier gemeten" bij de leenmolen in 1715, hij is ook de vorige pachter.
12.  Jeremias Craijmeersch fs. Gilles, officier van de Prinselijke Ammanie, neemt in 1722 de "pluijmejacht" in pacht achter de herberg Den Hecke.  Vorige pachter Joannes Craijmeersch.
13.  Joos Nessens, officier van Wildenburg, pacht "de pluijmejacht" van de heerlijkheid Blauwhuis, zonder het kasteel,  1720.
14.  Jan Hurtekant pacht een partij meers, "voorteijt gestaen hebbende ten hoofde op Niclaeijs Rijselijnck; 1728.
15.  Jacobus De Backer pacht een hofstedeke, groot 1 b 274 r, 1724.
16.  Joannes Goethals pacht het neerhof van het kasteel van Wingene, ca. 34 b, 1729.
17.  Chrisostomus Heyns pacht een partij land, dat deel uitmaakt van het foncier van Ter Vloet, 1729.
18.  Joannes Melsens pacht een partij land "het pouckebilckxken"; 1927.
19.  Jacob Vanden Driessche pacht twee partijen land, 263 r., in 1730.  Vorige pachter is Lieven Farasijn.
20.  Jan b. dela Fontaine, griffier, pacht de hofstede, genaemd het kasteelgoed, eerder verpacht aan Joannes Goethals, 1735.  Hij geeft hij neerhof in onderpacht aan Joannes Van Wassenhove (1736).
21.  Pieter Pijncket pacht een erfve NW aan de Platse.  Hij zal daarop een huisje bouwen; 1735.
22.  Arnout Van Renterghem fs. Roelant neemt in cijns de leenmolen (hij is ook de vorige cijnsnemer), 1747.
23.  Jan b. dela Fontaine pacht het kasteelgoed, bestaande uit het kasteel (door hem bewoond) en de hofstede (bewoond door Joannes Van Wassenhove), 1748.
24.  Pieter Lootens pacht het neerhof, 30 b., 1768.
25.  Pieter Lootens pacht het neerhof, 30 b., 1766.  Hij was ook de vorige pachter.
26.  Joos De Duijtsche pacht een partij land "Wulvekensgreppe", 1773.
27.  Joseph Van Renterghem fs. Arnout neemt in cijns de leenmeulen vanaf 1774.  Voordien had zijn overleden vader de molen in cijns.
28.  Joannes Muijle pacht vier partijen land op de ratelingeakker genaamd de Honsput, 3 b, 1780.
29.  Pieter Du Jardin pacht een partij land, groot 4 l., in de leenserck, 1778.
30.  Jan b. dela Fontaine pacht een partij land "den driebeck", gelegen tussen de lange dreve en molenhuis van de leenmolen, 1779.
31.  Marij De Meulenaere, wed. van Pieter Lootens, pacht het neerhof, groot 30 b., 1776.
32.  Francois De Craene, gehuwd met Marie De Meulenaere (eerder wed. van Pieter Lootens) pacht het neerhof, 1784.
33.  Karel Standaert pacht vier ha. land vanaf 1819.  De vorige pachter was Jans Muylle.
34.  Augustin De Clercq  pacht twee ha. land "de vrauw Jeane meerschen vanaf 1819, voordien was hij ook pachter.  Frans Lootens pacht twee ha. land vanaf 1825; vorige pachter Frans Verkest.
35.  Dominique Verkest pacht 3 ha 45 a land vanaf 1812.  Voordien was hij   ook de pachter.
36.  Jacobus Bollaert pacht 70 a land vanaf 1819.
37.  Jean Muylle, wonende te Pittem, pacht 4 ha 30 a vanaf 1812.
38.  Francois Lootens pacht een hofstede van 48 ha vanaf 1810.
39.  Ferdinand Van Dierendoncq pacht 2 ha 50 a land 'de vrauw Jeane meerschen" vanaf 1804.
40.  Dominique Verkest pacht een partij land "de vier gemeten"en een partij land "den driebeck" , samen 2 b 164 r. vanaf 1802.  Vorige pachter was de weduwe dela Fontaine.
41.  Francis Lootens pacht een hofstede van ca. 34 bunders vanaf 1803.  De Vorige pachter was Francis De Craene, stiefvader van Francis Lootens.  Brief van de deurwaarder Dinneweth waarbij Francis Lootens in 1829 de hofstede moet verlaten.
42.  Joannes Muyle pacht drie bunders 52 r in de ratelinckacker, genaamd de Hondsput, 1803.
43.  De wed.  Jan b. dela Fontaine pacht een partij land "den driebeck" vanaf 1787.
44.  Joannes Muylle pacht een partij land "de hondsput" vanaf 1788.
45.  Francois Bollaert pacht een partij land (3de landboek 5de begin art. 27) vanaf 1788.
46.  Dominicus Verkest pacht een partij land "de vier gemeten" vanaf 1787.
47.  Karel Standaert pacht 4 ha 30 a. land vanaf 1830.
48.  Joseph Van Slambrouck, timmermman, pacht een partij bos "de vossenhollen", aan de weg naar Peerstalle, 1830.
49.  inventaris schulden van Francis Lootens, 1830.
50.  Joannes Verhille pacht 3 b. 45 r. (vorige pachter Francis Lootens) vanaf 1829.
51.  Dominic Verkest pacht 3 ha, 1812.

13.02 rekeningen graven de Croix en pachtcontracten
 * rekeningen van 1749 tot 1823, kopies uit archief Dadinginsila, meestal
               alleen Wingene.
 * overname pachtcontract  door Jules De Roo van Felix De Tavernier,
             1887, kopie.
 * pachtcontract neerhof Jules De Roo x Prudence Vande Wiele, 1887,
              kopie.
 * pachtcontract neerhof August Danneels x Prudence Vande Wiele, 1908,
              kopie.
 * trouwboekje Jules De Roo x Prudence Vande Wiele, 1887, kopie.
 * trouwboekje August Danneels x Prudence Vande Wiele, 1896, kopie.
 * Joannes Van Wassenhove pacht neerhof, 1742.
 

13.03 Fonds de Montalambert (origineel archief bewaard in P.O.B. Wingene)
I. 14de eeuw
1. Verkoop leengoed Wingene mevr.Margriete van Wingene aan Eulaerd
     Vanpoucke  (1372).
II. 15de eeuw
III. 16de eeuw
1. Ordonnantie omme te laten volghen 18 bunderen landt foncier van 't hof van
    Wingene  (1549).
2. Proces Raad van Vlaanderen Hughes van Gramez (1550).
3. Vervolg zelfde proces (1550).
4. Register Hoogpointers en vrije schepenen Casselrij (vanaf 4.06.1554).
5. Verkoop heerlijkheid Wingene J. Tristram aan P. Moscron (1560).
6. Losrente op hofstede 'up den Crinct' Cornelis Taetse, schoonzoon Olivier.
    Vandewatermeulen aan Pieter Potvliet (1577).
IV. 17de eeuw
1. Transport Ch. Hueriblock aan J. Van Haveskercke (1620).
2. Tafel van de namen en toenamen van de laten (1638 - 1663).
3. Schuldbekentenis Melchior Van Ackere aan Jan Traen (1639) + bijlage (1698).
4. renteboek St.-Amandsche (1645).
5. Schuldbekentenis Jooris van Truebens aan de kerk van Wingene (1649).
6. Pachtbrief- Gillis Vandekeere - Eustaes Vandekeere (Tielt) (1649).
7. Schuldbekentenis - J. De Gruytere (1653).
8. Rentecharter in profytte van gonsalis elle (Brugge) en ten laste van Pieter
    Heyns (1654).
9. Tyt van besoynghede voor de baron van Wingene in 't vernieuwen van zijn
     renteboek (1664).
10. Renteboek Jacob Van Haveskercke (1666).
11. Subsititutie van gronden door Willem Tavernier (Leiden) (1666).
12. Verkoop land door wed. Jacques De Gruytere aan Jo.r Joos Wouters (1672).
13. Kopiën van een proces tussen wet van Wingene en Jacob Van Haveskercke
      (1674).
14. Kopie rekenkamer Rijssel (1365) (1676).
15. Proces tussen J. Van Haveskercke en Jaecques Marquier omtrent rente te
      W.  (1680) + akten 1682 – 1694 – 1712 (Lieven Scherrens – Joos Maes).
16. Akten i.v.m. kapelanij van O.-.L.-Vrouwaltaar te W. (1681 e.v. tot 1708).
17. Papieren i.v.m. de verkoop van de baronnie van Wingene (1687 e.v.).
18. Onkosten gesupporteerd bij den graaf Van Schoore wegens erfenis en onterfenis.
      + extract uit de originele brieven van decrete (1687) (collatie 1692).
19. Aankoop van een hofstedeken (2 bunders) door graaf Van Schoore aan Cornelis  Alliet (1698).
20. Declaratie vanden coop ende oncosten van een hofstedeken (gekocht door  graaf Van Schoore  aan Cornelis Alliet) (1698).
21. Transport 't Hof van Wingene door C.F.L. graaf Van Schoore aan J.F. Van Schoore (aug. 1699).
22. Idem (9.11.1699).
23. Verpachting (26.10.1699).
24. Renteboek (ingebonden quartier van Cortryck) (1699 e.v.).
V. 18de eeuw
1. Aankoop 5 gemeten grond door J. Onraedt aan J. Vanderstelt (1701).
2. Extract uit de charter beginnend 1634 (Rekenkamer Rijssel) (1701) (in het Frans).
3. Akkoord Joannes Vandewiele - baron van W. (1702).
4. Verkoop grond Jo.r G. F. de Lichtervelde aan J.F.S. van Schoore (1702).
5. Brief aan de hoogpointers en schepenen van de Kasselrij Kortrijk (1703).
6. Verschot van geld (Pieter Van hoecke - Pieter Vermeulen (Meulebeke) - Frans Van  Aken (W.) jegens Albert de Bersacques (Kortrijk) (1704).
7. Verkoopcontract tussen J.B. Onraedt en Jo.r Joos Vanderstelt (1705).
8. Rapport en denombrement van een leen Charles Frans Van Haveskercke (1707).
9. Eis van ontvanger F. Roelants van graaf van Schoore (1708).
10. Memorie om baljuw en leenmannen van de heerl. Ooigem (1709).
11. Verpachtingen te W. (1710 e.v. tot 1723).
12. Uitgeven van cijns door kerkmeester Dhulst aan Jan Pierson (1711).
13. Collatie van een originele verkoopakte (2 leentjes) (1712 - 1713).
14. Verkoop partij land in kwartier van Lavoorde (Carel Van ackere ) (1713).
15. Erfenis van 2 gemeten leen in W. (Ooigem) (1713).
16. Rapport en denombrement van een leen van jo.r Louis Van Haveskercke (1713).
17. Toekomst bij verlanding van 171 roeden land komende van Jan Pierson (1717).
18. Beslag op onbeheerd goed door de heer van Wingene (1720).
19. Wandelcoopen ... (1722).
20. Denombrement leen Lentackercoutter (1723).
21. Onterfenis partij meers (Ign. Vercouttere - graaf van Schoore) (1723).
22. Extract uit register (Eduard Vanderschaeghe - baljuw Onraedt) (1723).
23  Erfenis Van 108 roeden (1723).
24. Aanstelling van burgemeester en schepenen (1728).
25. Staat van goed ten sterfhuize Mej. Marie Colette gravinne van Schoore (1731).
26. Inventaris archieven sterfhuis gravin van Schoore (1731 + voorg. jaren).
27. Resumptie van alle d'achterstellen ... van Schoore + losse folio's (31.08.1731).
28. Betaling verheffen van de baronnie van W. voor 't leenhof van Tielt (1731).
29. Resumptie van d'achterstellen met goederen ten sterfhuijse van mej. M.A. Colette  gravinne van Schoore (29.05.1732).
30. Intrekking verschillende leenboeken en renteboeken (1732).
31. Verhef van 2 lenen gehouden van 't leenhof van Ooigem (1733).
32. Bekentenis J.B. de la Fontaine ontvangen te hebben ontvangboeken der heerlijke  renten (1735).
33. Ontvangstboek kasteel van Dadizele (1735).
34. Voorstel tot benoeming Lieven Deryckere tot officier van de parochie W. (1742).
35. Staat van goed ten sterfhuize vrouw M. P. De Croix (1742).
36. Handboek van de generale goederen graaf De Croix (vanaf 1745 tot begin 19de eeuw).
37. Brief (1746).
38. Instructie om te prysen goederen ten sterfhuize graaf van Moen (1746).
39. 1de rekening generael  (1749).
40. Terrier van alle landen, ... competerende graaf De Croix (1750).
41. 2de rekening (1751).
42. Jachtvergunning aan L. Deryckere en zoon (1753).
43. Extract uit zekere verkaveling (1757).
44. Rekening, bewijs en de relicque van ontvangst van verschillende partijen land in W. en Sijsele (1758).
45. Finale rekening (1759).
46. Toelating graaf J.A.F. De Croix aan greffier de la Fontaine om een greffier te installeren te Zwevezele (1761).
47. Jachtverbod voor sergeanten (1763).
48. Brief met bijvoegsels – Delafontaine (1767).
49. Brief : aanstelling E. Bert, broer van de overleden Joannes tot bedel of kerkbaljuw en  Putmaker (1773).
50. Verpachting disgoederen (1776).
51. Vernieuwing van de wet (1780).
52. Brief : Extract uit het coteboek (verkoop Van Haveskercke – Van Schoore) (1781).
53. Ontvangsten 1779-1787.
54. Brief graaf Decroix  i.v.m. pacht  grond bij kasteel (Vandenbrande) (1784) (Frans).
55. Conditiën verpachten nieuwe tiende (1783).
56. Idem (1784).
57. Idem (1785).
58. Notitie van wandelcoopen en vervallen ten profijte van graaf De Croix (1785).
59. Brief : lijst vernieuwing van de wet (1785).
60. Aanstelling burgemeester en schepenen (1785).
61. Lijst vernieuwing van kerkmeester, O.-L.-Vrouw- en dismeester (1785).
62. Verkoop bomen (1785).
63. Brief : graaf toekennen dienst ontvangen aan Clauwaert i.p.v. Bousson (1785).
64. Schatting van het kasteelgoed en Hof van W. (1785).
65. Brief i.v.m. opvolging greffier F. Bousson (1786) (Frans).
66. 9de rekening generael (21.9.1786).
67. Brief : Fr. Decraene (1787).
68. Brief i.v.m. dis (1787).
69. Brief i.v.m. pacht (1787).
70. Brief : venditie bomen (1788).
71. 10de rekening generael (26.3.1788).
72. Brief : aanstelling A. Ghyselinck tot kerkmeester, J. Schacht tot O.-L.-V-  Meester en P. Vanbruwaene tot dismeester (1789).
73. Brief i.v.m. achterstallige renten (1789).
74. Vernieuwing van deken en gezworen leden van de St.-Joris en St.-Sebastiaansgilde  (1790).
75. Brief : venditie taillie (1790).
76. Brief uit Dadizele i.v.m. pacht Decraene + antwoord Clauwaert (1790).
77.  Aanstelling burgemeester en schepenen & ontvanger  confrerie St.-Marcou
      (1790).
78. Brief pastoor Vynaegie i.v.m. burgemeester en schepenen (s.d.).
79. Aanstelling burgemeester en schepenen & ontvanger confrerie St.-Marcou
      (1790).
80. Brieven i.v.m. verzoek Fr. Vercouttere om koeien te mogen grazen in
      de Ratelingebossen (1791).
81. Brief Clauwaert : verzoek J. Vanhove aan te stellen tot officier i.p.v. M.
      Weyts (1791).
82. Brief : aankoop door Jo. Demeulenaere (Schuttershof) van verschillende
      kopen taillie  (1791).
83. Brief Clauwaert i.v.m. ernstige vechtpartij in herberg den Lochbal (1791).
84. Aanstelling burgemeester en schepenen (1791).
85. Klachtenbrief i.v.m. ontvanger Deriemaecker (1791).
86. Aanstelling burgemeester en schepenen (1791).
87. Brief: verkoop land 'Conijnhol' (1791).
88. Brief: aanstelling J. Vanhove tot officier i.p.v. overleden M. Weyts (1792).
89. Brief : beplanting door A. Schoonbaert (1792).
90. Brief : tiendenpacht (1792).
91. Brief  : Clauwaert (1793) (Frans).
92. Brief : overbrenging schepenhuis naar Schuttershof (1793).
93. Brief i.v.m. Em. Persyn (1793).
94. Brief : plunderingen door soldaten (1794).
95. Brief Denecker (1795).
96. 3de rekening (1.4.1796).
97. Loper diendende voor ontfanckboek (1796 – 1832).
VI. 19de eeuw
1. 5de rekening (1800).
2. Ontvangboek dis (1804).
3. 5de rekening generael (1805).
4. 6de rekening generael (1808).
5. 7de rekening generael (1811).
6. 8de rekening generael (1813).
7. 9de rekening (1815).
8. 10de rekening (1816).
9.  11de rekening (1817).
10. 12de rekening (1820).
11. 13de rekening generael (1823).
12. Generaal ontvangboek (1800 – 1832).

 Cursief = gebonden boek
 Vet =  bewaard bij L. Lams