header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 11
Inventaris - deel 11 PDF Print

11. VERENIGINGEN – VRIJE TIJD – VRIJE TIJDSAANBOD - ERFGOED

11.01 Sint-Sebastiaansgilde Wingene en Sint-Hubertusgilde Zwevezele
* Sint-Hubertusgilde 1721, bewerking door André Vandewiele.
* nota's verzameld door Omer Vanlaere en Guido Lams omtrent de Sint-
   Sebastiaansgilde te Wingene.
* Sint-Elooisgilde Zwevezele (1885).

11.02 Erfgoed Wingene - Zwevezele
* Kerkfabriek Zwevezele kunstpatrimonium, bewerking door André Vandewiele.
* pentekening Gemeentehuis, Zandberg, Schouttewalle, kloostergebouw door Otto Ahlers.
* wandelpaden te Wildenburg.
* Kapellen, kruisen en grotten te Wingene, proefschrift door Lieven   
   Lams.
* nota's over het Biscopveld.
* Wingene*Rozendalestraat, rapportage van een archeologisch booronderzoek.
* Houdtboeck van Pastor Domicent, 1742, bewerking door André
   Vandewiele.
* 't Lieverke.

11.03 Vinken – Duiven – Hanen
* Inventarisatie en sociaal-culturele analyse van de spreiding van het
   vinkenspel in Vlaanderen, proefschrift van Eddy Devriese.
* Vinkenmaatschappij 'Komen is gaan' te Wingene bestaat 70 jaar,
   samengesteld door Noël Mortier.
* Algemene vinkeniersbond, statuten en reglement inwendige orde.
* Algemene vinkeniersbond, kwekersvademecum.
* Varia omtrent vinkenspel, duiven, krielhanen.

11.04 Velo's en velokoersen, nota's verzameld door Omer Vanlaere.

11.05 KWB
 * diverse nota's.

11.06 Gemeentelijke initiatieven: CC, sport, de Alk, bibliotheek, ...

11.07 Senioren
           * KBG (o.a. Van verleden … naar heden, 50 jaar KBG, verbond Tielt: 1953-
              2003).
           * OKRA.
           * activiteiten + ledenlijst 2007-2008 – 2011 – 2012

11.07 (2)
          * KBG – ledenwerving 1984 t.e.m. 1992.

11.07 (3)
         * gepensioneerden: bewijzen uitgaven 1984 -

11.08
           * Mindervaliden – pensioenen – tijdschrift Schakel

11.09 Diverse verenigingen & activiteiten
 * Algemeen overzicht verenigingsleven Wingene 1944-1976.
 * Open monumentendag.
 * Ons Wingene.
 * (wijk)Kermissen en diverse feesten.
           * feestkalenders 1974 – 1975 – 1979 – 1980 – 1982 – 1983 – 1984.
           * Maatschappij 'De Lustige Broeders' (+/- 1905)
           * Fata Morgana, 2008

11.09 (2) Diverse Verenigingen & activiteiten
 * Alleman, Martin Lagrain, Arnold De Pauw, Wily Vandeweghe, 1970-
              1972.
 * Buren bij kunstenaars.
 * 't Lieverke, centrum voor kultuur en leefgemeenschap, Zwevezele,
               1976-1978.
 *Aksiekrant, Jeugdraad Wingene – Zwevezele, 1979.

11.09 (3) Diverse verenigingen & activiteiten
 * Cantando.
 * Vaderlandsche Studiekring.

11.09 (4) Diverse verenigingen & activiteiten
* Middenstand – Unizo – Markant.
* 50 jaar Markant Wingene – 80 jaar UNIZO
* ACV.
* KAV-Femma.
*1920-1995. Geschiedenis 75 jaar ACW te Wingene, Noël Mortier.
* Ziekenzorg
* CMBV 1963-1988, historiek 25 jaar CMBV Zwevezele.
* Gedenkalbum 25 j. boerinnenbond.
* Drietandmagazine, 50 jaar ABS, 1962-2012.
* Sint-Elooisgilde, met o.a. Sint-Elooi vroeger en nu, Wingene 1945-2005,
   Persyn Willy –  Persyn Rik.
* Idem, 1945-2015
* Sint-Elooisgilde, rekenboeken 1869 en 1880; kopie RAB,
   Gemeentearchief Wingene nr. 46.

11.09 (5)  Diverse verenigingen & activiteiten
 * Rode Kruis.
 * Borelingskes 1937.
 * Gezinsbond.

11.10 Kunstkring Wenghina
 * Catalogen jaarlijkse tentoonstellingen.
 * Plaatselijke kunstschilders uit het verleden, uitgave Ons Wingene.

11.10 (2) Kunstkring Wenghina

11.11 Toneel Wingene (Zwevezele zie doos XXX)

11.12 Jongerenwerkingen
 * Chiro.
 * KSA.
 * KLJ.
           * KAJ
 * Moeder Gezelle.
           * VKBJ ledenlijst 1936.
           * JH De Mutse.
           * 't Akkefietje – acolitaat Wingene (1990 – 1993) (14 nummers; n 6
              ontbreekt)

11.13 Davidsfonds
 * VOLLEDIG OVERZICHT WERKING IN APARTE KAST. (kamer 3)

11.14 MILAC Wingene
           Zie ook volledige reeks 't Wingenaarke (1955 – 1994).

11.15 Brandweer
 * Kalender 2014
           * De Wingense Krant (speciale editie n.a.v. 125-jarig bestaan)

11.16 Sportverenigingen
            * Sportkrantje (1990-1993) – n 6 (van de 15) ontbreekt
* VC Habitat Wingene, gesticht in 1975, de oorsprong en het verloop,
   Hugo Dedeyne.
* Dertig jaar koers op rollen.
* diverse verenigingen.
* kalender VC Wingene (2002)
* Ontstaan van het Wildenburgs wielercomite (1968)
* tijdschrift Karateclub Mi-Zokoro Wingene
       
11.17 Fanfare Wingene
 * Fanfare St.-Cecilia, foto's en originele stukken, verzameld door Guido
              Lams.

11.18 Wijkkrant St.-Elooi

11.19 Fodiac

11.20 Bebloemingsactie Wingene

11.21 Karnaval Zwevezele