header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 9
Inventaris - deel 9 PDF Print

9. ONDERWIJS

9.01 Onderwijs te Wingene – inspectierapporten Desiré Callemeyn
* Lager onderwijs en modelwerkschool, 1825-1879, kopie RAB,
   Gemeentearchief Wingene nr. 34.
* nota’s Omer Vanlaere m.b.t. de modelwerkschool.
* modelwerkhuis, 1851-1854, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr.
   38.
* modelwerkhuis, lijst van ingeschrevenen 1851, kopie RAB,
   Gemeentearchief Wingene nr. 39.
* leren schrijven van brieven door Julia Persyn, 1810, kopie RAB,
   Aanwinsten nr. 1136.
* ken uw gemeente, taak in het lager onderwijs te Wingene, ca. 2000.
* inspectieverslagen Desiré Callemeyn (1851-1937) in het kanton Tielt (2
   delen).

9.02 Lager onderwijs en tekenschool te Wingene
 * Het lager onderwijs te Wingene, Guido Lams, ca. 1985.
 * Het onderwijs te Wingene, 1988,  Guido Lams.
 * Het onderwijs der knechtjes in Wingene, 1991, Guido Lams.
 * tekenschool, leerlingenlijsten en varia.
           * Archief Carton, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150, Gegevens
              onderwijs 19de eeuw, kopie RAB.

9.03 Lager onderwijs te Wingene
 * kopies betreffende het onderwijs te Wingene van 1920-1945/1.

9.04 Lager onderwijs te Wingene
 * kopies betreffende het onderwijs te Wingene van 1920-1945/2.
 * nota’s betreffende lager onderwijs verzameld door Guido Lams en
              Omer Vanlaere.

9.05 Onderwijs te Wingene
 * stamboek bewaarklassen, geboren 1944-1958.
 * leerkrachten kloosterscholen, verzameld door Guido Lams.
 * 1905-1980, 75 jaar Gemeentelijke Tekenschool te Wingene.
 * diverse nota’s vooral verzameld door Guido Lams.

9.06 Schoolkrant Centrumschool (2 dozen)