header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 6
Inventaris - deel 6 PDF Print

6. DIS – ARMBESTUUR – COO - OCMW

6.01 Dis Wingene
* Disrekeningen 1628-1710, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 34-48.

6.02 Dis Wingene
* Disrekeningen 1774-1798, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 50-54.

6.03 Armenbestuur Wingene
* Armenbestuur, rekeningen XI-1816, 1827-1835 en 1840, kopie RAB,
   Gemeentearchief Wingene nr. 16.
* Disboek 1825-1832, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 17.
* Wevers en spinsters, lijst 1846, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene
   nr. 37.

6.04 Armenbestuur en bejaardenzorg Wingene
 * Resolutieboeck van den disch van Wyngene, 1805-1834, kopie.
 * Ontvangboek dis 1800, kopie.
* Boek inhoudende mandaeten afgeleverd door de regering van
   Weldaedigheyd van Wyngene, 1818-1831, kopie.
* Armbestuer van Wijngene, register der deliberatien, 1833-1851, kopie.
* Register der beraedslagingen van het Armbestuer der gemeente van
   Wijngene, 1861-1889,  Kopie.
* Disch, nota's verzameld door dr. Carton.
           * Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150 –
              nota's i.v.m. dis Wingene.

6.05 Armenbestuur
              * documenten en gegevens C.O.O. verzameld door G. Lagrain (20ste
                          eeuw)