header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 5
Inventaris - deel 5 PDF Print


5. KERK – CONGREGATIES – KLOOSTERS

5.1 Parochie Sint-Amand
* Grootboek (boekhouding) parochie Sint-Amand 1960-1972, kopie.
* Inventaris van 1933 der kerkelijke goederen van Wingene, kopie.
* Genootschap der Christene huisgezinnen toegewijd aan de Heilige
   Familie, kopie. 
* Aanteekeningen dienstig voor het opmaken der Kerkgeschiedenis in
   België gedurende de grooten oorlog, 1914-18, kopie.
* Inventaris van 1933 der Kerkelijke goederen van Wingene St.-Amand
   (ongeveer duplicaat van vorige, met aantekeningen), kopie.

5.02  Kerk- en disrekeningen
* Losse stukken i.v.m. de comptabiliteit van kerk en dis, 17e en 18e eeuw,
  deel 1, kopie RAB, Kerkarchief Wingene, nr. 5

5.03 Kerk- en disrekeningen
* Losse stukken ivm. de comptabiliteit van kerk en dis, 17e en 18e eeuw,
   deel 2, kopie RAB, Kerkarchief Wingene, nr. 5.

5.04 Geschiedenis kerken en parochies, verering Sint-Aldegondis en Sint-
         Markoen
- Sint-Amanduskerk en parochie.
* De Sint-Amanduskerk, Wingene, Guido Lams, open monumentendag
   1994.
* Wingene parochiaal, Guido Lams, eigen uitgave.
* Welkom. Brochure St.-Amandusparochie.
- Sint-Aldegondiskerk
 * Kerk van de maand, St.-Aldegondis Zwevezele, infobrochure tentoonstelling 1991.
 * Zwevezele, St.-Aldegondis, 1966-1991.
 * Kerk van de maand, 1966-1991, Zwevezele, Parochie Sint-Aldegondis.
           * medaille St.-Aldegondis.
evezele.
- Sint-Markoen
 * Sint-Marcoen in de St.-Amanduskerk te Wingene, Guido Lams, eigen
              uitgave.
 * Sint-Markoen in West-Vlaanderen,  M. English, overdruk uiit Biekorf jg.
              1958.
 * Sint-Marcoen in Nederland, Dr. J. Zuring.
- Mariaverering te Wingene, R. Braeckevelt.
- Legioen Kleine Zielen (C. Vanhollebeke)
- Verzameling van teksten ter vervaardiging van bidprentjes voor de
  overledenen, 1880.
- Pastoorsboeken 1920-1940, 2 delen in kopie.

5.05 Heilige Aldegondis
 * Noveen Heilige Aldegondis Zwevezele.
* Ste.-Aldegondis in de volksverering, een realisatie van 'de minstrele'
   kulturele werkgroep Zwevezele.
* Devotieboekje van de H. Aldegundis binnen de Parochie & Parochiale
   Kerk van Swevezeele.
* Noveen ter eer van de H. Aldegonde, vereerd tegen kanker in de Kerk
   van Zwevezele.
* De Heilige Aldegondis, P. Aquilinus Claessens, minderbroeder.
           * Ste. Aldegonde, patrones tegen de kanker vereerd te Zw


5.06 Herstel kerk na WO I

5.07 Beiaard + orgel (2 dozen)

5.08 Klooster Dienstmaagden van Maria
 * Dagboek 1837-1975, bewerking door Guido Lams.

5.09 Klooster Dienstmaagden van Maria
* Lijsten zusters in het klooster van Dienstmaagden van Maria.
* Jubilea zusters.
* Jubilea  100 en 150 jaar bestaan klooster.
* Bidprentjes overleden zusters.
* Varia, nota's verzameld vooral door Guido Lams en Omer Vanlaere.
* St.-Anna

5.10 Wingense (missie)zusters, niet behorend tot de Dienstmaagden van Maria
         te Wingene
- mappen met gegevens over:
* Leenknecht Lieve.
* Oosterlinck Lea.
* Maeyaert Leonie, zuster Marie Christine.
* Maeyaert Clothilde, zuster Theophanie.
* Van Walleghem Anna, zuster Evariste.
* Van Lersberghe Maria, zuster Hendrika.
* Houtekier Valentine, zuster Gudule.
* Houtekier Georgina, zuster Laurence.
* Lootens Helena, zuster Lougina.
* Bourquin Godelieve, zuster Marie-Clemence, met 'het verhaal van de
   bootreis naar haar missiepost in China, 11.10.1931-28.12.1931,
   bewerkt door Noël Mortier.
* Martens Valentina.
* Verhoye Maria.
* Kinds Sidonie.
* Wallaert Magdalena.
* Depauw Germana.
* Verkain Astrid.
* Deblaere Laura, zuster Beata.
* Roose Godelieve.
* Lagae Antonia.
* Dobbelaere Suzanne.
* Delaere Rita.
* De Gant Margaretha.
* Flour Maria.
* Van den Heede Maria, zuster Lutgardis.
* Mulier Cordula Maria, zuster Maria-Juliana.
* Vereecke Godelieve, zuster Maria-Antonia.
* Mulier Angèle.
- Dekenij Tielt, Missiealbum tot vroom en stichtend aandenken aan de
  overleden priesters- missionarissen, missiebroeders en missiezusters, 1950.

5.11 Missiebond Wingene – (missie)paters en ()priesters
- Huldeboek missionarissen dekenij Tielt
- missiebond Wingene
 * map met verzamelde gegevens door Omer Vanlaere.
 * Ons Missiemagazine, missiebond Wingene (12 nummers).
- Wingense (missie)paters  en ()priesters, veelal verzameld door Omer Vanlaere
  en Guido Lams
 * Schacht Ivo.
 * Vandewalle Remi.
 * Vandewalle Paul.
* Deblaere Edmond.
* Wambeke René.
* Devos Piet.
* Van Walleghem Gerard.
* Vereecke Godfried.
* D'Hooge Elie.
* Verkest Jean.
* Feys Antoon.
* Martens Frans.
* Persyn Robrecht.
* diverse.

5.12 Paters Hilarius en Landoald, Pyfferoen Maurits en Cyriel
 * map met gegevens, brieven verzameld door Omer Vanlaere.
 * diverse uitgaven voor beide paters.

5.13 Priesters te Wingene (bidprentjes alfabetisch terug te vinden)
* Wingense geestelijken, Guido Lams.
* Nota's over Wingense pastoors verzameld Guido Lams en Omer
   Vanlaere.

5.14 Priesters te Zwevezele - Diaken Wingene
         * Liber Memorialis St.-Jozef De Hille.
         * Jaarboek bisdom Brugge 1970 & 1990.

5.15 Pastoor Lambrecht, richtlijnen voor onderwijs, sermoenen, publicaties,  ....

5.15bis Idem
5.15ter Idem

5.16 Doc. Omtrent pastoor Termote

5.17 Kerk Wingene
 * Kerkambten (kerkbaljuw, koster, klokkenluider, suisse, ...).
 * Speciale vieringen (o.a. communies met lijsten).
 * Varia (brieven, geschiedenis, ...).
 * Kerststallententoonstelling 2000 (samenstelling Raf Maes).
 * Maria-tentoonstelling 2003 (samenstelling Raf Maes).
 * Tentoonstelling 'Heilig is de naam' 2006 (samenstelling Raf Maes).
 * Kerststallententoonstelling 2009 (samenstelling Raf Maes).
           * Schilderij Kerstnacht

5.18 Maria-congregatie Wingene, 1840-

5.19 Diverse genootschappen Wingene, verzameld door Guido Lams en Omer
         Vanlaere
 * Sint-Vincentius.
 * H. Hart.
 * Jongelingencongregatie.
 * H. Scapulier.
 * H. Barbara.
 * Franciscus de Sales.

5.20 Kerkarchief
* Dekanale visitatie kerk Wingene en Zwevezele, 1606; kopie RAB, Oud
   Kerkarchief nr. 135.
* Brief aan de bisschop van Brugge m.b.t. het aanhoren van de kerk- en
   disrekeningen, 1745; RAB, Cumulus Eclesiasticus, nr. 2666.
* Aankoop en herstellingen van het huis van de pastoor, 1671-1782;
   kopie RAB, kerkarchief Wingene nr. 13.
* Fundaties, stichtingen en testamenten, 1624-1900; kopie RAB,
   Kerkarchief Wingene nr. 14.
* Betwisting omtrent betaling grondrenten tussen de kerkmeester van
   St.-Amandsche en Gilles Vercoutere te Zwevezele; kopie RAB,
   kerkarchief Wingene nr. 15.
* Ontvangboek kerkmeester 1793/94; kopie RAB, Kerkarchief Wingene
   nr. 20.
* Kerkrekeningen 1778-79; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 21.
* Kerkrekeningen 1789-90; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 22.
* Kerkrekeningen 1795-96; kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 23,
* Bewijsstukken kerkrekeningen 18e eeuw; kopie RAB, Kerkarchief
   Wingene nr. 24.
* Proces van J. De Busschere te Wingene contra de pastoor, dismeester
   en anderen betreffende de verkoop door laatstgenoemden van 
   goederen behorende aan de minderjarige kinderen van een persoon
   die ondersteund wordt door de dis, 1763-64; kopie RAB, Kerkarchief
  Wingene nr. 56.

5.21 Kerkarchief
* Rekeningen O.L.V.-altaar 1679-1791, kopie RAB, Kerkarchief Wingene
   nr. 27-32.
* Losse stukken betreffende het beheer van de goederen van het O.L.V.
   -altaar in de 17e en 18e eeuw, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr. 33.
* Ontvangboek van de pastoor 1771-1853, kopie RAB, kerkarchief
   Wingene nr. 18.
* Ontvangboek van de kerkmeester 1741, kopie RAB, kerkarchief
   Wingene nr. 19.
 
5.22 Kerkgebouw, inboedel, pastorie

5.23 Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150
 * Nota's uit kerkrekeningen 17e ene 18e eeuw.
 * Pastoors te Wingene.
 * Pastorie te Wingene.
 * Kapelrij O.L.V.
 * Kerkgebouw, -interieur, ...,
           * overzicht opeenvolgende pastoriën te Wingene.
          Archief Bruine Pakken, kopie RAK
           * nr. 5935, Kerkvergroting, 1739.
           * nr. 6310, Eigendommen van de pastorie, september 1794.