header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 4
Inventaris - deel 4 PDF Print

4. BELASTINGEN – TIENDEN – LANDBOEKEN – RENTEBOEKEN - POINTINGHEN & ZETTINGEN

4.01 Tienden Wingene
* Tiendenboek Sint-Amandsche 1639, met kaarten; kopie BAB.
* Tienden  te Wingene 1698-1794, kopie RAB, Kerkarchief Wingene nr.
   17.
* Nota's Omer Vanlaere tienden Wingene 1574-1639.

4.02 Penningkohieren
* Wingene 1577, kopie SAG, fonds penningkohieren.
* Nota's, onbekende auteur, penningkohier Wingene 1572.
* Nota's Omer Vanlaere, penningkohier Wingene 1577.
* Bewerking André Vandewiele van de penningkohieren van Zwevezele
   1572 en 1577.

4.03 Landboeken Wingene 1756  zoek???
* Landboeken 1756, delen A en C; kopie, RAB, gemeentearchief Wingene
   nr. 68 en 69.
* Omloper en kleine verhoofding van de parochie en baronie Wingene,
   18de eeuw, (onvolledig); kopie, RAB, Aanwinsten nr. 649.

4.04 Landboeken Wingene 1756
* Landboeken 1756, delen A, B en C; kopie, RAB, gemeentearchief
   Wingene nr. 70, 71 en 72,
* Kaarten Landboeken Wingene 1756 met nota's Omer Vanlaere,
* Nota's Omer Vanlaere bij landboeken Wingene 1756.

4.05 Verhoofdingsboeken Wingene 1781-1783
* Grote verhoofding van de parochie en baronie Wingene, 18de eeuw,
   kopie RAB, Aanwinsten nr. 650.
* Lijst van gebruikers van gronden in de parochie en baronie Wingene,
   1781-1782, kopie RAB, Aanwinsten nr. 651. 
* Grote verhoofding, lijst van gebruikers van gronden  onder de Lande
   van het Vrije in de parochie en baronie Wingene, 1782, kopie RAB,
   Aanwinsten nr. 652.

4.06 Landboeken, diverse
* Landboek 1645 Sint-Amandsche-Wingene, Hof van Wingene, Ter Vloet,
   Maelstaepel, Ter Kercken en Ter Vloet, kopie privébezit.
* Landboek Maelstapel 1634 te Wingene en Zwevezele, kopie RAB,
    Aanwinsten 775.
* Landboek Hof van Wingene 1625 (onvolledig), kopie RAB, Aanwinsten
    773.
* Landboek Ter Vloet 1500, kopie RAB, Aanwisten 755.
* Landboek Ter Vloet begin 17e eeuw, kopie RAB, Aanwinsten 751.
* Renteboek Sint-Amandsche in Zwevezele begin 17e eeuw, kopie RAB,
   Aanwinsten 1134.
* Renteboek  ca. 1655 van 't Hof van Wingene, Ter Kercken,
   Schouttewalle, Ter Vloet en Haerschaere; bewerking door André
   Vandewiele van RAK, Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 1123.

4.07 Landboeken, diverse
* Landboek Wildenburg 1640, kopie RAB, Fonds afgeschafte kloosters nr.
   XIII/1.
* Landboek Poelvoorde-ten-Hove 1558, kopie RAB, Aanwinsten nr. 10.
* Landboek foncier Poelvoorde-ten-Hove, 1654, kopie RAB, Aanwinsten
   544.
* Landboek Poelvoorde-ten-Hove 1669, kopie RAB, Aanwinsten nr. 11 en
    543.
* Landboek Hauweelsche 1466-1529, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 2.
* Landboek Hauweelsche 1645, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 18.
* Landboek Hauweelsche 1666, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 27.
* Landboek Hauweelsche 1728, kopie RAB, Fonds van Caloen nr. 60.
* Aantekeningen bij landboeken van 't Hauweelsche door Omer
   Vanlaere.
* Landboek Oyghem in Wingene, 1640, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1002.

4.08 Landboeken heerlijkheid Oostkamp te Wingene
* Landboek 1644, kopie RAB, Fonds Jonckheere nr. 1149.
* Landboek 1654, kopie RAB, Fonds Jonckheere nr. 1149.
* Landboek 1693, kopie RAB, Ommelopers Mestdagh nr. 1095.
* Verhoofdingsboek 1693, kopie RAB, Ommelopers Peper nr. 387.
* Landboek 1721, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 260.
* Verhoofdingsboek 1721, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 289.
* Verhoofdingsboek 1740, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 297.
* Landboek 1785, kopie RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr. 276.

4.09 Landboeken, diverse
* Landboek Poelvoorde 1500, kopie RAB, Aanwinsten nr. 2081.
* Landboek Poelvoorde 1678, kopie RAB, Aanwinsten nr. 2082.
* Renteboek O.L.V.-kapelanij Wingene 1368-1574, kopie RAB,
   Kerkarchief Wingene nr. 25.
* Renteboek Kerk van Wingene 1457, kopie RAB, Kerkarchief Wingene
   nr. 15.
* Renteboek Kerk, Dis en O.L.V.-altaar 1573, kopie RAB, Kerkarchief
   Wingene nr. 15.
* Renteboek Kerk van Wingene in Zwevezele ca. 1650, kopie RAB,
   Kerkarchief Wingene nr. 16.

4.10 Landboeken, diverse
* Landboek Jonkersambacht 1711, kopie RAB, Fonds Mestdagh nr. 878.
* Landboek Jonkersambacht 1765, kopie RAB, Fonds Gilliodts nr. 56bis.
* Landboek Ten Bussche 1635, kopie RAB, Aanwinsten nr. 1012.
* Renteboek Prinselijke Ammanie van Tielt 1503 en 1545, kopie ARA,
   Rekenkamer nr. 1104.
* Renteboek Prinselijke Ammanie van Tietl 1640, kopie RAB, Aanwinsten
    nr. 1103.
* Renteboek De Spyker van Kortrijk 1645, kopie RAK, fonds Scabinalen II
    nr. 432.
* Renteboek De Spyker van Kortrijk 1782, kopie RAB, Aanwinsten nr. 653.
* Renteboek Pieter Masiere 1465, kopie ARA, Rekenkamer nr. 45201.
* Renteboek Brieven van Assenede en 4 ambachten 1531-1572, kopie
   ARA, Rekenkamer nr. 45201.
* Renteboek heerlijkheid Poeke, 15e eeuw, kopie RAG, fonds de  
   Preudhomme d'Hailly nr. 484.
* Renteboek Tielt-ten-Hove 1443, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1965.
* Renteboek Tielt-ten-Hove 1621, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1966.

4.11 Landboeken, tienden en kadastrale legger Zwevezele, kopies en
         bewerkingen door André Vandewiele.
* Heerlijkheid St.-Baefs, 1350-1729 (2 delen).
* Renteboeck van St.-Baefs, 1652-1729.
* Landtbouck van Swevezeele, 1676,
* Rentebouck van Swevezeele 1688-1692.
* Nieuw register en terrier Ayshove, Coutter, Joo, 1786.
* Wynendaele, Pausschen & Vyverschen, Erckeghem.
* Legger van Wynendaele in Zwevezele, 1729 (2 delen).
* Prinsel. Ammanie van Tielt 1640 + kleine landboeken (2 delen) uit
   Aanwinsten en RAG.
* Tienden van St.-Donaas in Zwevezele, 1649 (2 delen).
* Kadastrale legger Popp, 1851 (2 delen).
* Zwevezele in de Bruine Pakken (RAK): leveringen,  extra betalingen, …
* Zwevezele in Aanwinsten (RAB): diverse akten.

4.12 Landboek 1756 en kaarten
* Landboek Wingene 1756 deel C, kopie RAB, gemeentearchief Wingene
   nr. 72.
* Kaarten ca. 1665 van de heerlijkheden ' t Hof vanWingene, Ter Kerken,
   Schouttewalle,  Ter Vloet en Haerschaere.

4.13 Grond- en personenbelastingen
* Grondbelastingen 1823 en 1830, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene
    nr. 52+53.
* Personenbelastingen 1807 en 1824, kopie RAB, Gemeentearchief
   Wingene nr. 58+59.

4.14 Kadastrale legger jaar XI
 * kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 48.

4.15 Grondbelastingen Wingene jaren XIV en 1810
 * Kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 50+51.

4.16 landboek  1756 en verhoofdingsboek
* Landboek 1756 deel A, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr.
   68+70.
* Klein verhoofdingsboek landboek 1756 deel A, kopie RAB, Fonds
   Aanwinsten nr.  649.

4.17 Archief Bruine Pakken, kopie RAK
* nr. 5571-5572, Leveringen door Wingene aan het Frans leger, 1683.
* nr. 5576,  Staat van leveringen door Wingene aan het Franse leger te
   Kuurne en Rekkem, 12.9.1689.
* nr. 5579, rapport  schade geleden door Spaanse soldaten te Wingene in
   1689.
* nr. 5587, onkosten bezetting  te Wingene door Spaanse soldaten in
   1691.
* nr. 5592, staat van leveringen 1692 in Wingene aan het Frans leger.
* nr. 5616, Verliezen door het Franse leger, 1706.
* nr. 5623, verliezen te Wingene door het Frans leger, 1708-1709.
* nr. 5628, verpachting vage landen 1703 en deels 1699 te Wingene.
* nr. 5634, oorlogslasten 1706-1712 in Wingene.
* nr. 5863, Diverse rekwesten van inwoners van de Kasselrij nopens
   oorlogsver¬liezen, 1680 1700.
* nr 5914, Schaapgeld, 1702.
* nr. 5937, leveringen 1695.
* nr. 6022, Ontvangstbewijzen Kasselrij, logementen soldaten, 1667.
* nr. 6032, Kohier binnenkosten, 1668 1669.
* nr. 6033, Ontvangstbewijzen, logementen, leveringen van fourrage,
   oorlogs¬kosten, 1671.
* nr. 6067, Financiële zaken, rekwest, 1703.
* nr. 6074, Ontvangstbewijzen, logementskosten, leveringen, 1688.
* nr. 6095, Leveringsstaten in het magazijn Keizerlijke troepen in Doornik,
   1793.
* nr. 6115, belastingen 1702-1707.
* nr. 6116, Adviezen van de parochie op het project van de ontvangerij te
   verkopen, 1702.
* nr. 6125, Vage landen en restanten, 1703.
* nr. 6126, Onderzoek belastingen Wingene, 1701-13.
* nr. 6128, Proces B.&S. Wingene tegen ontvanger F. Van Aken wegens
   belasting op zijn nering, 1703.
* nr. 6129, achterstallige belastingen te Wingene, 1704.
* nr. 6130, transporten betaald door Pauwels De Vriese, 1705.
* nr. 6132, Kohier van de lasten, 1705.
* nr. 6155, Staat van pointabele oppervlakte, obligaties en renten van
   Wingene, 29.03.1725.
* nr. 6522, uitzendkosten  1757 en volgende.
* nr. 6526, Vage landen, 1759.
* nr. 6561, Ontvangstbewijzen rekeningen, 1675.
* nr. 6563, Onkosten logementen, mei – november 1677.
* nr. 6564, Verzamelstaat verliezen door Spaanse partijen, 1.6.1677 –
   16.7.1677.
* nr. 6566, Ontvangstbewijzen rekeningen, passages en logementen,
   1678,
* nr. 6628, Financiële zaken, moeilijkheden, 1739.