header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 3
Inventaris - deel 3 PDF Print

3. BEVOLKING – REGISTERS – POORTERSBOEKEN – STAMBOOM - GENEALOGIE

3.01 Parochieregisters Zwevezele
* Chronologische bewerking doop-, huwelijks- en begrafenisregisters
   1651-1800 door André  Vandewiele, 16 delen.

3.02 Parochieregisters Wingene
* Dopen 1611-1648, 1643-1668, 1662-1699, 1700-1746.
* Huwelijken 1603-1709, 1710-1775.
* Overlijdens 1624-1722.

3.03 Parochieregisters Wingene
* Dopen 1746-1760, 1761-1771, 1771-1778, 1779-1783.
* Huwelijken 1776-1796.
* Overlijdens 1723-1762, 1763-1783, deel 1777 (orig.)

3.04 Parochieregisters Wingene
* Dopen 1784-1789, 1790-1795, 1796-1800, 1801-1808, 1809-1818,
   1819-1824.
* Overlijdens 1784-1796.

3.05 Parochieregisters Wingene
* Dopen 1825-1833.
* Overlijdens 1796-1824, 1825-1839, 1840-1849.
* Chronologische bewerking registers door Omer Vanlaere: geboorten
   1630-1634, 1798- 1807; huwelijken 1603-1775, 1796-1822; overlijdens
   1624, 1682-1794.
* Huwelijken jaar XI en XII, kopie RAB, Frans Fonds, Varia –
   ongeklasseerd.

3.06 Parochieregisters Wingene
* Overlijdens 1850-1870, 1871-1880, 1881-1890, 1891-1902, 1903-1912,
   1913-1928.

3.07 Parochieregisters Wingene
 * Dopen 1801-1818, 1819-1824, 1825-1833, 1834-1846.
           * huwelijken 1774 + overlijdens deel 1777 (originelen)

3.08 Parochieregisters Wingene
 * Huwelijken 1796-1855, 1856-1884, 1884-1909, 1910-1932, 1933-1957.

3.09 Indexen op de parochieregisters
* Huwelijken Wingene, 1603-1796, Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.
* Overlijdens Wingene, 1623-1796, Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.
* Nota's Omer Vanlaere m.b.t. de geboorten, huwelijken, begrafenissen in de
    parochieregisters van Wingene.

3.10 Kiezerslijsten (zie ook doos XXX)
 * Wingene:  1949-1952, 1962 (3 delen), 1966-1968, 1972-1974, 1973,
              1974, 1977 (W. + Zw.; 3 delen), 1978, 1979 (Europees Parlement),
              1982, 1983, 1986, 1988, 1989, 1994, 2000.
 * Zwevezele: 1978, 1982, 1983, 1986, 1989, 1994, 2000.
 
3.11 Zwevezele
* De graven van Zwevezele, Paul Callens, uitgave Familiekunde
   Vlaanderen regio Tielt.
* Kiezerslijsten Zwevezele: 1951, 1956, 1962, 1969, 1977.

3.12 Buitenpoorters Kortrijk – Volkstelling
* Chronologische bewerking buitenpoorterlijsten  Kortrijk te Zwevezele
   door André Vandewiele.
* Buitenpoorterlijsten Kortrijk te Wingene 1398-1795, kopie RAK,
   buitenpoorters Kortrijk.
* De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt (1639-1720) en de
    Roede van Deinze (1639-1795), Jan Callens, uitgave VVF-Tielt.
* Overzicht Zwevezelenaren in de wezenregister van de Kasselrij Kortrijk
   1404-1790, bewerking André Vandewiele.
* Genealogische gegevens uit wettelijke passeringen te Zwevezele 1559
   -1643, bewerking Jo Patteeuw, uitgave VVF-Brugge.
* Wingene, staten van goed, 1500-1796, bewerking Jo Patteeuw, uitgave
   VVF-Brugge.

3.13 Bevolkingsregisters – militie – huwelijken
* Bewerking bevolking Wingene 1815, 1829, 1866, 1890 en 1901
   (onvolledig) door Omer Vanlaere.
* Bevolkingsregisters Zwevezele 1815, 1826, 1846 (2 delen),
   bewerkingen door André  Vandewiele.
* Demografische studie Zwevezele 1600-1796 door André Vandewiele.
* Lijst eigenaars te Zwevezele in 1820 (kadastergegevens), bewerking
   door André  Vandewiele.
* Kerkelijke huwelijken te Wingene 1904-1926, chronologische
   bewerking door Guido Lams.
* Militielijst Wingene 1806 (onvolledig), kopie.

3.14 Overlijdens Wingene (????)
* Chronologische bewerking overlijdens in de parochieregisters 1823
   -1866 door Johan Van Ruymbeke.

3.15 Families (veelal gegevens die Omer Vanlaere verzamelde uit parochie- en wezenregisters)
Gebruikte afkortingen: svg = staat van goed, wa = wezenakte / ------ = nieuwe doos / vetgedrukt =  boek in bib

- ADORNES
* Brugge, geschiedenis van het huis Adornes en van de Jeruzalemkerk,
* svg Anselmus Adornes, 1610, kopie RAB, Aanwinsten nr. 657,
* Vlamingen in de frontlijn voor Catharina Adornes (1447-1510), kopie ....
* genealogieën van de families Adornes, De Draeck, Gage en
   aanverwante families, 16e – 19e  eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 5.
* genealogische documenten betreffende de families Adornes en De
   Draeck, 16e – 18e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 6.
* genealogieën van de families Adornes en de Draeck, 18e eeuw, kopie
   RAB, fonds Adornes nr. 8.
* beschrijving van vijftien familiewapens, Adornes, met pentekeningen,
   17e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 10.
* stamboom Agnes De Beer, 17e eeuw, kopie RAB, fonds Adornes nr. 246.
* brief van burgemeester, schepenen en raad van Brugge, waarin Pieter
   Adornes opgeroepen wordt voor militaire dienst, 19 juni 1635, kopie
   RAB, fonds Adornes nr. 247.
* stukken uit een proces voor de Raad van V laanderen, tussen Pieter
   Adornes, eiser, en Pieter Rogiers, deurwaarder van de Raad van
   Vlaanderen, betreffende executie van een rente, 1657, kopie RAB,
   fonds Adornes nr. 248.
* stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Pieter
   Adornes, 1662-1663 en 1675; kopie RAB, fonds Adornes nr. 249.
* authentieke kopie van een overeenkomst van 9.12.1662 voor Brugse
   schepenen tussen de voogden van de vier minderjarige kinderen van
   Pieter Adornes en Marie Agnes de Beer, enerzijds, en Marie Agnes de
   Beer, anderzijds, betreffende de schulden uit de nalatenschap van
   Pieter Adornes, 16.1.1663, kopie RAB, fonds Adornes nr. 250.
* notariële akte met schuldbekentenis van 112 p. gr. van Marie Agnes de
   Beer aan Baudewijn Smets, koopman van zijdelaken in Gent, voor
   levering van koopwaar, 10.1.1665, met  kwitantie; kopie RAB, fonds
   Adornes nr. 254.
* overeenkomst voor baljuw, burgemeester en schepenen van
   Poelvoorde tussen Anselm Ignace Adornes en diens moeder Marie
   Agnes de Beer betreffende haar douarie, 29.11.1668, kopie RAB, fonds
   Adornes nr. 255.
* specificatie van de schulden van Marie Agnes de Beer die Anselm
   Ignace Adornes betaald heeft, z.d.; kopie RAB, fonds Adornes nr. 256.
* notariële akte waarbij Jacob Anselm Adornes, mede namens zijn ooms
   Jacob Anselm en Pieter Adornes, en inmiddels namens diens weduwe
   Marie Agnes de Beer, Willem de Smith, procureur bij de Raad van
   Vlaanderen in Middelburg (Zeeland), aanstelt tot gevolmachtigde, 's
   Gravenhage, 7.2.1662; kopie RAB, fonds Adornes nr. 269.
* fragment van het handboek van Anselm Ignace Adornes met
   biografische aantekeningen betreffende hemzelf, zijn huwelijk en zijn
   kinderen, 17e en 18e eeuw; kopie RAB, fonds Adornes nr. 281.
* handboek van Anselm Ignace Adornes betreffende het beheer van zijn
   goederen en die van zijn kinderen, na de dood van zijn vrouw, 2.9.1726;
   kopie RAB, fonds Adornes nr. 282.
* certificaat van de hoogpointer en schepenen van de kasselrij Kortrijk,
   waarin zij bevestigen dat Anselm Ignace Adornes resideert op zijn
   kasteel van Poelvoorde en hem als hoogpointer  een paspoort
   verlenen, 27.11.1664; kopie RAB, fonds Adornes nr. 283.
* notariële akte met specificatie van de juwelen die Marie Agnes de Beer
   geschonken heeft aan haar zoon Anselm Ignace Adornes n.a.v zijn
   huwelijk, 5.3.1665; kopie RAB, fonds  Adornes nr. 284.
* schatting van de inboedel van het kasteel van Poelvoorde 25.4.1665,
   kopie RAB, fonds Adornes nr. 285.
* stukken uit een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Jacqueline
   de Courtewyle, weduwe van Pauwels van Steelandt, eiseres, tegen
   Pieter Adornes, heer van Poelvoorde, verweerder, wegens het
   omhakken van bomen op de grens van haar land in Wingene door
   Gilles Persyn, baljuw van Pieter Adornes, 25.11.1633; kopie RAB, fonds
   Adornes nr. 634,
* stukken uit een proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Jan de
   Marchy, eiser, tegen Pieter Haeck fs. David, Lieven Persyn fs. Gilles en
   Pieter Adornes, heer van Poelvoorde, verweerders, betreffende het
   hakken van de heg rond de Aysackere, eigendom van de eiser, en
   grenzend aan het land van de heer van Poelvoorde, 21.3.1637; kopie
   RAB, fonds  Adornes nr. 635.
* proces voor de raad van Vlaanderen tussen Jaspar Ignace de Beer,
   baron van Meulebeke, eiser, tegen Ignatius Anselmus Adornes, heer
   van Poelvoorde, betreffende de gedwongen verkoop van de
   heerlijkheid Poelvoorde, met beschrijving van de heerlijkheid, 1683;
   kopie RAB, fonds Adornes nr. 637.
* schuldbekentenis voor schepenen van de heerlijkheid Poelvoorde in
   Wingene door Loonis  .... en zijn vrouw voor de som van 36 p. gr. Te
   laatste op 10.10.1635 te betalen aan Andries De Wachtere, betreffende
   de verkoop van een huis met brouwerij op 10.10.1634.; kopie
   RAB, fonds Adornes nr. 638.
* brief van Marie Agnes de Beer, dourairière van Pieter Adornes, aan een
   zekere De Merlines, priester, kapelaan van O.L.V. te Donk tot
   Mooreghem, betreffende een eventuele vacture  in de Jeruzalemkapel,
  13.7.1690.
------
- ALGOET
- ALLAERT
 * svg Jan Allaert x Isabelle Van Bruaene, xx Pieternelle Tavernier, xxx
              Marie Thijs; 1775.
- ALLIET
 * svg Pieter Alliet (fs. David) x Marie Josepha Vercoutere, 1782.
- ANDRIES
- ANSEEUW
 * retrospectieve Robrecht Anseeuw (1909-1946).
 * svg Anseeuw Flora x De Tavernier Louis, 1831.
              * (H)Anseeuw (1585 – 1981) (cf. bib)
- ARICKX
 * svg Joannes Arickx x Marie Catherine De Vriese, 1770.
- BAERT
 * svg Jacquemyntgen Baert x Jan Van Ryssel, 1691.
- BAESEN
              * gedeeltelijke stamboom
- BAL
- BATTEAU
 * svg Jacques Batteau (fs. Frans) x Marie Hoste, xx Jacoba Hurtecant, 1762.
- BATTEEUS
 * svg Jan Batteeus (fs. Albert) x Marie Catherine Segaert, 1768.
- BECKAERT
- BEEL
 * diverse artikels Emiel Beel.
- BEHAEGHEL
- BELAEN
- BELEERE
- BERT
- BILLIET
- BLADELIN
- BLANCKE
 * Karel Blancke, priester-dichter, 1849-1934, in Vlaamse Stam, Jan Tanghe.
- BLESSEEL
- BLOMMAERT
- BOGAERT
 * trouwboekje 1924 Bogaert Victor x Saelens Marie-Louise
 * militiedocumenten Albert Bogaert (°1914), krijgsgevangene in
             Duitsland WO II.
- BOLLAERT
- BONNE
 * svg Pieter Bonne (fs. Marten) x Marie Joanne Oosterlinck,
             1781.
 * svg Pieter Bonne (fs .Pieter) x Marie Anne Renier, xx Marie
             Francisca De Borije, 1776.
- BOUCKAERT
- BOURQUIN
 * zuster Marie-Clemence (Godelieve Bourquin), bootreis naar
             China 1931, Noël Mortier.
- BOUSSON
- BOUTTE
- BRAECKEVELD
 * svg Barbel Therese Braeckeveldt (fa. Laureins) x Joseph De
             Vriese, 1794.
- BRAET
- BRENGMAN, BRINCKMAN
- BULTINCK
- CALLEMEYN
- CALLENS, CALIS
 * svg Joanne Marie Calis (fa. Jacob) x Cerillis Louis, 1787.
 * nakomelingen Nicolaus Callens x (ca. 1705) Judoca Tack.
- CALLEWAERT
- CARTON
 * Gustaaf Carton, Omer Vanlaere.
- CLAUWAERT
- CHRISTIAENS
- CLAERHOUT
- CLAEYS
- CLARYSSE
- CLOET
 * svg Josepha Cloet x Emanuel Persyn, 1827.
- COLLYN
- COMPERNOLLE
- COOL
- COOPMAN
- CORTEBO(R)ST
- COUSSENS
 * uitbatingsvergunning schrijnwerkerij Emiel Coussens.
- CRABBE
- CRAEYMEERSCH
- CRAMASEUR
 * trouwboekje 1927 Cramaseur Henri x Hoebeke Elisabeth.
- CREYTENS
           * documenten kunstschilder Julien Creytens
- CUVELIER
--------
- DAMMAN
- DANNEELS
- DAVID
- DE BACKER
- DE BAENE
- DE BAY
 * stamboom familie De Bay.
 * svg Arnoudt De Bay x Josyne Van Dale (fa. Rogier), 1641.
- DE BIE
- DE BISSCHOP
- DE BLAERE
 * svg Pieternelle De Blaere x Jacob Verhaeghe, xx Jacob Bert; 1766.
 * stam De Blaere – Schepens, 1570-heden.
 * stam De Blaere (onvolledig), 1700-1808.
- DE BLONDE
 * svg Marie Francoise De Blonde (fa. August) x David Alliet, 1782.
- DE BOODT
- DE BORGHERE
 * wa Jan De Borghere x ...., 1528, Poelvoordemolen.
- DE BRABANDERE
- DE BRUYCKER
- DE BRUYNE
- DE BUSSCHERE
- DE CALUWE
- DE CEUNINCK
- DE CLERCK
- DE COCK
- DE COCKERE
 * telegrammen voor familie De Cockere-Meeuws.
- DE CORTE
- DE CRAENE
- DE CREUS
- DE CUYPER
- DE DECKER
- DE DUYTSCHE
 * svg Catheline De Duytsche (fa. Jan) x Pieter Maeyaert, xx Jan Alliet,
              1729.
- DE FRAEYE
- DE FRUYT
- DE GANT
- DE GRAEVE
- DE GRANDE
- DE GRUYTERE
- DE GUFFROY
- DE JAEGHERE
 * svg Pieter De Jaeghere (fs. Berthel) x Livine De Wispelaere, 1665;
              Poelvoordemolen.
- DE JONCKHEERE
 * svg Catheline De Jonckheere x Jan Vercoutere (onvolledig), 1689).
 * svg Isabelle De Jonckheere (fa. Pieter) x Pieter De Brabandere, 1789.
- DE JONGHE
 * svg Jan De Jonghe x Francisca De Vriese, 1848.
- DE LAERE
- DELA FONTAINE
 * familie Delafontaine, een brug met het verleden, Roland
              Delafontaine. (cf. bib)
- DELAMEILLEURE
* de afstammelingen van Franciscus Demeill(i)eure (1813-1894) en
   Barbara D'Hulster (1831- 1912), Joris Delameillieure. (cf. bib)
- DELMOTE
- DE LODDER
- DE MAEGHT
 * lijkrede van Eerw. Heer Joseph De Maeght, seminarist, Wyngene 1890 -
              + Moorslede 1918.
- DE MASSY
- DE MEULEMEESTER
- DE MEULENAERE
 * stam De Meulenaere, Koolskamp.
 * de familie De Meulenaere-Vandersijpt.
 * Ivo De Meulenaere (+Wingene 1918).
- DE MEY
- DE MEYERE
 * De Meyere Coleta (°W. 1842), paspoort 1919.
- DE MOOR
- DE MUNSTER
- DE MUYTERE
- DE NEVE
- DENEWETH
- DE NOLF
 * svg Marie De Nolf (fa. Pieter) x Judocus De Boute, 1792.
- DEPAEPE – DE PAEPE (1650 – 2014)
- DE PAUW
- DE PELCHIN
- DE PESTEL
- DE POORTER
- DE PRE
-----------
- DE RAET
- DE RAM
- DE RAMMELAERE
- DE RIEMAECKER
* svg Pieter De Riemaecker (fs. Jan) x Marie De Smet, xx Marie Anne
   Danneels; burgemeester en ontvanger Wingene, 1792.
- DE ROO
- DE RUDDER
 * svg Andries De Rudder (fs. Andries) x Tanneken Vercoutere (fa. Pieter), 1673, Leenmolen.
 * svg Andries De Rudder (fs. Andries) x Janneken Lust, +Loppem 1679.
* kaart Dienst der preventieve luchtkuren, groot verlof in Zwitserland
   1956, De Rudder Antoinette.
- DE RYCKERE
* Over de elf kinderen van Felix Deryckere (1848-1912) en Julie
   Vanderschaeghe (1854-1921), Paul Deryckere. (cf. bib)
- DE RYNCK
 * svg David De Rynck x Theresia De Vriese, 1824.
- DE SCHEPPER
- DE SCHOUT
- DE SERRANNO
* De afstammelingen van Serranno Franciscus Matheus en Vanquathem
    Anna Maria (1673-1993), Deserrano Reginald. (cf. bib)
* militaire kaart Deserranno Reginald WO I.
* militiedocumenten August Deserranno (°1892).
- DE SLOOVERE
- DE SMET
 * theses quas ... Pauline Ladeuze ..., Armandus De Smet ex Wyngene, 1929.
 * svg Marie De Smedt (fa. Pieter) x Jaspar Scherrens, xx Pieter De
              Riemaecker, 1769.
- DE SMUL
- DE SNICK
- DE SOETE
 * werkboekje van Charles Desoete, 1913.
 * Charles Desoete, door Omer Vanlaere.
- DE SOMVIELE
 * boekenlijst van Desiré De Somviele.
- DE SPIEGELAERE
- DE SUTTER
- DE TAVERNIER
- de THIBAULT de BOESINGHE
- DE VALCKENAERE
- DE VISCH
- DE VLIEGER
- DE VOLDER
- DE VOOGHT
 * kunstkalender 1987 stam De Vooght.
 * driemaandelijks tijdschrift De Vooght, 5 nummers.
           * Herinnering aan de H. Communie André Devooght (1931).
 * Stamboom Familie De Vooght, Gerard en Maria De Vooght. (cf. bib)
- DE VOS
----------
- DE VRIESE
 * svg Judocus De Vriese x Anna Du Jardin, 1741.
 * notaboekje Joseph De Vriese (1757-1839).
 * kwartierstaat Monica De Vriese (1804-1875).
 * svg Pauwels De Vriese (fs. Laureins) x Pieternelle Van Poucke, 1728.
 * svg Helena De Vriese (fa. Pieter) x Joseph Persyn, xx Pieter Speeckaert, 1796.
 * svg De Vriese Joseph x Barbara Braeckevelt, xx Isabella Rosa De
              Riemaecker; 1839.
- DE VRYE
- DE WEERDT
- DE WINTER
- DE WULF
- DHAENE
- DHOLLANDER
- DHONDT
 * svg  Jooris Dhondt (fs. Jooris) x Janneken Beraet, 1605.
 * svg  Jooris De Hondt x Pauline Traen (wed. Gherolf Van Hulle), 1605.
 * huwelijksboekje Dhont Camillus x Vens Marie.
- DHOOGE
 * nota's pater Elie Dhooge.
- DHULST
- DIERCKENS
- DINEWETH
- DONCKE(L)(R)S
- D'UDEKEM D'ACOZ
- DU JARDIN – DU GARDIN
 * svg Anna Du Jardin (fa. Gilles) x Judocus De Vriese, xx Elias Hellebuyck;
              1770.
 * lidboekje Nood zoekt troost 1950-57 Dujardin Noël,Hector en Arnold.
 * lidboekje 1958-65 ACV hout & bouw Noël en Hector.
- DUSSELIER
- DUYCK
- DUYVEJONCK
-------
- DE CROIX – VAN SCHOORE
-------
- GEZELLE GUIDO – DE VRIESE MONICA (3 dozen)
* Bundel nota's, krantenknipsels, korte artikels verzameld door vooral
   Guido Lams en Omer Vanlaere.
* Guido Gezelle en zijn Wingense moeder Monica Devriese, Robert
   Lagrain.
* Guido Gezelle in West-Vlaanderen, Roland Annoot/Gaby Gyselen/Luc
   Schepens.
* De moeder van Guido Gezelle, Robert Lagrain. (cf. bib)
* Gedichten bij de lezing van Kan. Robert Lagrain op 5.9.1998 in het
   gemeentehuis van Wingene over G. Gezelle en Wingene.
* Gezelles Godsdienstlessen in het Engels Klooster, Robert Lagrain.
* Een gids op zoek naar Gezelle, Dirk Van Tieghem – John Godderis –
   Martha Toye. (cf. bib)
* Nog twee Gezelliana: een identificatie en een zelfstandige publicatie,
   Robert Lagrain.
* Rijmtijd, n°23 (1997) en n°26 (1998).
* Archief Jan De Cuyper over G. Gezelle (R. Lagrain) in Leiegouw jg. XL, afl. 2 (1998).
----------
- EECKHOUT
- ETERBEKE
- FARAZYN
- FERRY – FERY
- FLAMEN
- FONTEYNE
- FORRET
- FRAEYMAN
- FRANCOIS
- GAILLIAERT
- GALLE
----------
- GLAUDE
- GODDYN
- GOEMINNE
- GOETGHEBEUR
 * wa Tristram Goetghebeur x Beatrysse Ghinghebeer, 1426.
- GOETHALS
- GROOTHEERE
- GOUTRY
- GRYP
 * svg Livinus Gryp (fs. Livinus), ongehuwd, 1772.
- GUUSSE
- GYSELINCK
- HAECK
- HELLEBUYCK
 * svg Andreas Hellebuyck (fs. Andries ((fs. Gaspar)) x Martine Van Walleghem), 1754?
                  Priester.
- HENDRICKX
- HENNEQUIN
 * Antonius Hennequin, priester, °Wingene 1711 – Hooglede 1797, Omer
              Vanlaere.
- HEYNS
- HEYTENS
- HOSTE
 * trouwboekje 1900 Hoste Carolus x Vercruysse Leonia.
- HOUTTEKIER
 * de familie Houttekier te Wingene, Jo Patteeuw.
 * Fremdenpass 1943, Houttekier Joseph.
- HOUTEMAN
- HURTECANT
- HUVAERE
- HUYS
- HYE HOYS (doc. A. Vandewiele)
- IMPE
- JACOB(S)
- JANSSENS
 * spaarboekje 1908 bij Sint-Amandsgilde van Maria Janssens, wed. Deseranno August.
- KEIRSBILCK
 * Werkboekjes seizoenarbeider in Frankrijk, Keirsbilck Richard.
 * ziekenboekje en ACV-lidboekjes Keirsbilck Richard.
- KEMAERE
- KERCKHOVE
- KERWYN
- KESTELOOT
 * stamboom Kesteloot.
- KETELS
- KINT
- LAETHEM
- LAGRAIN
 * stamboom Lagrain x Fraeyman, Omer Vanlaere.
- LAMBERT
- LAMBRECHT
- LAMPO
- LAMS
----------
- LANCKRIET
 * afstammelingen Laurentius Lanckriet (°ca. 1600), Johny Lanckriet.
           * Lanckriet kroniek
- LANNOO
---------
- LANSSENS
 * geschiedenis van de Lanssens – Lansens – Lanssen – Lansen, 1460-
              2003, Paul Lanssens. (cf. bib)
- LIERMAN
 * Robert Lierman, kunstschilder.
- LIEVENS
 * vuurkaart Lievens Robert.
- LOONTJENS
- LOOTENS
- LORIDAN
- LOUIS – LOWY
 * svg Marie Francoise Louis (fa. Cerilles) x Joseph Batteeuw, 1785.
- MAENHOUT
- MAERTENS – MARTENS
 * stamboom van de familie Maertens, Roger Dehille en Maertens Rosa.
              (cf. bib)
 * rijbewijs 1965 Martens André (°1916).
           * Papieren André Martens
- MAES
- MAEYAERT
- MATTHYS
- MEERSEMAN
- MEIRE
- MELSENS
- MERVEILLE
- MESTDAGH
- MINNAERT
- MISSIAEN
- MONTEYNE
 * svg Morainsiana Montaine x Jaspar Patteauw (fs. Jacques), 1764.
- MORTIER
- MOSTAERT
- MULIER
- MUYLLE
 * svg Therese Muylle (fa. Marijn) x Christiaen Van Eenoo.
- MUYLLAERT
- NAESSENS
- NEMEGEER
- NEIRYNCK – NEYRINCK
- NOTEBAERT
- OCKET
 * svg Isabelle Ocket x Pieter Weyts (fs. Jeroon), 1766.
- OCKIER
- OMBRECHT
 * svg Josyne Ombrecht (fa. Frans) x David Alliet, 1737.
- ONDANCK
- OOSTERLINCK
             documenten omtrent houthandel
- OSTYN
 * rekening op svg Gysel Ostins, 1522.
- PAPELEU
* Adolf Papeleu, 1811-1859, grondlegger van de Wetterse
   boomkwekerijen, Piet Cassiman. (Een hoofdstuk is gewijd aan zijn
   voorouders Papeleu, o.a. eigenaars van de heerlijkheid Poelvoorde).
  (cf. bib)
- PARESYS
- PARMENTIER
 * svg Sara, de vrouw van Christiaen Parmentier.
- PATTEEUW
- PATTYN
- PAUL
- PERSYN
 * diverse artikeltjes over Hendrik Persyn.
 * Hendrik Persyn – Achiel Denys – Jerome Noterdaeme, uitgave
              Davidsfonds, 1937. (cf. bib)
 * De familie Persyn in Wingene, Marcel Persyn. (cf. bib)
 * svg Joseph Persyn (fs. Jacques) x Joanne Damman.
- PIERSON
- PINCKET
- PLANCKAERT
- PLANCKE
- PLOVIE
- POLL
- PYFFEROEN
 * Hilarius Pyfferoen, pater, nota's verzameld door Omer Vanlaere.
----------
- QUADANUS
- QUARTIER
- QUINTYN
- RAES
- RAMBOER
- RENIER
 * svg Mary Anne Reniers (fs. Joos) x Pieter Bonne (fs. Pieter), 1766.
- ROMMEL
- ROOSE
 * nota's omtrent Jozef Roose, gewezen schooldirecteur, 1895-1958.
- ROTSAERT
- ROTTY
- SAELENS
- SAMYN
- SAP
- SARTEEL
- SCHACHT
 * nota's omtrent pater Ivo Schacht, Omer Vanlaere.
 * svg Jan Schacht x Joanne Vacquer, 1815.
 * levensschets van den eerw. Vader Schacht, 1841-1874.
 * artikelenreeks in De Beiaard vanaf 24.10.1964 over Ivo Schacht, Omer Vanlaere.
- SCHEPERS
- SCHERRENS
 * svg Jaspar Scherrens (fs. Gilles) x Helena Van Slambrouck , xx Marie De
              Smet; 1750.
 * rekening op svg Lieven Scherrens (fs. Pieter) x Petronella Goethals, 1680.
 * svg  Anne Marie Scherrens (fa. Pieter) x Frans Lootens, 1794.
- SCHOTTE
 * in memoriam Nico Schotte (1972-1998).
- SCHOUTEET
- SENGIER
 * stamboom Sengier, Georges Lagrain.
 * pacht- en renteboeken Octaaf Sengier.
- SEY
 * rekening op svg Jacob Sey x Bette Hyns (fa. Vincent), 1573.
- SEYS
- SIAU
 * telegrammen voor Noël Siau – Deruddere.
 * lidkaart Nationale Bond van Commissarissen 1940, ... Siau.
- SIERENS
- SIMOENS
- SLOCK
            * kinderen Joannes Slock
- SNAUWAERT
- SOENEN
- SPEECKAERT
- SPRIET
- STEYAERT
- STOCK
 * Dr. Robrecht Stock, Liber Amicorum. (cf. bib)
- STORME
- STOVENS
- STROBBE
 * levensboom van de familie Strobbe 1556-1975, Hilaire Strobbe-Wittesaele. (cf. bib)
- STRUYVE
 * Joseph Struyve, De Pionier, Frans Struyve.
 * Frans Struyve, Leerkracht, aalmoezenier, hulppriester, pastoor.
           * De families Struyve uit Tielt en omgeving (cf. bib)
           * Struyve-Oosterlinck (1837-1987) (cf. bib)
           * Familie J.B. Struyve-Naessens (cf. bib)
- SUYS
 * Hortense Suys (1825-1887), Guido Lams.
- SWANCKAERT
- SYNAEVE
* svg Josynken Synhave x Jan Vande Moortele, xx Christiaen Mestdach
   (fs. Andries), 1728, Leenmolen.
- TAILLIEU
- TATSE
- TAVEIRNE
- TEMMERMAN – TIMMERMAN
- TRAEN
* erfgenamen Jan Traen (fs. Bertholomeus) x Janneken De Wyntere (fa.
   Carel) krijgen toestemming om hofstede te verkopen, 1677.
 * svg Petrus Traen (onvolledig), 1684.
 * rekening op svg Roelant Traen (fs. Jan) x Petronella De Meulenaere,
              1688.
 * rekening op svg Janneken Traen (fa. Jan) x Pieter Van Colen, 1688.
-----------
- VAN ACKER
 *De familie Van Acker uit de streek van Wingene en Ruddervoorde,
             Lucien Van Acker. (cf. bib)
- VAN AELST
- VAN AKEN
- VAN BELLEGHEM
- VAN BOSSELE
- VAN BRABANT
 * uit svg Van Brabant x Vercoutere (onvolledig), 1750, Plaetsemolen.
- VAN BRUAENE
 * svg Joseph Van Bruaene (fs. Joos) x Petronella Patteeuw, 1791.
- VAN CAENEGHEM
- VAN CANNEYT
*De familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt, vijf eeuwen
  geschiedenis, 1500-2000, Gaby  Van Canneyt. (cf. bib)
- VAN CAUWENBERGHE
* 600 jaar familiegeschiedenis Vancauwenberghe anno 1400-2000,
   Waldrick Vancauwenberghe. (cf. bib)
* Van Cauwenberghe Camiel, Amerikaans paspoort en
   naturalisatiedocumenten.
- VAN COLEN
- VAN COMPERNOLLE – VAN COPPENOLLE
- VAN COQUELAERE
- VAN CRAEYMEERSCH
* svg Marie Magdalena Van Eerboudt x Van Craeymeersch Jan (fs. Jan),
  1723, Poelvoordemolen.
* trouwboekje 1892 Van Craeymeersch Julius x De Pauw Virginie.
* trouwboekje 1923 Van Craeymeersch Remi x Dhondt Marie.
- VAN DAELE
 * Kwartierstaat Michiel Van Daele, VVF Tielt, samenstelling Fons Das.
- VANDE BOURY
- VANDE CASTEELE
- VANDE CAVEYE
- VANDE GHINSTE
- VANDE KEERE
- VANDE MOORTELE
 *svg Jan Vande Moortele (fs. Joos) x Jozyne Synhave, 1725, Leenmolen.
- VANDEN ABEELE
- VANDEN BRANDE
 * stamboom Vanden Brande.
 * svg Francis Vanden Brande x Francisca De Rynck, 1864.
 * svg Catherine Galle (fa. Jan B.) x Francis Vanden Brande (fs.
              Gommarus), 1819.
- VANDEN BERGHE
- VANDEN BROUCKE
 * 3 afl. van trimestrieel tijdschrift over de familie Vanden Broucke.
- VANDEN BULCKE
- VANDEN DRIESSCHE
- VANDEN HEEDE
- VANDE POELE
- VANDE PUTTE
- VANDE RIVIERE
- VANDER SCHAEGHE
- VANDE VELDE
- VANDE VOORDE
 * svg Francisca Dhuyvettere x Alexander Vande Voorde, 1835.
 * korte stamboom Vande Voorde, Guido Lams.
 * svg Francis Vande Voorde.
---------
- VAN DER BRUGGEN
 * Maurice-Louis-Marie van der Bruggen (1852-1919), basisbiografie, Ronny Gobyn.
 * baron van der Bruggen (1852-1919), Pat Noorson, kopie uit jaarboek J. Claerhout-kring.
 * pachters aan familie van der Bruggen, begin 20e eeuw.
 * Les Fougères, Jacques vander Brugge, 1980; + vertaling door Lino De
              Roo.
 * notices généalogique sur la famille van der Bruggen.
 * het leven en de werken van Julius de Saint-Genois, P. De Decker, 1869,
              kopie.
 * souveniers de la guerre 1940, Jacques van der Bruggen.
 * c'est chez Jao, 1983, en Congo, Jacques van der Bruggen.
 * nakomelingen Frederic van der Bruggen (1804-1872) x Georgina de
              Naeyer.
           * Plan verbouwing De Warande, architect Vierin.
           * verdeling goederen fam. Van der Bruggen, 1951
---------
- VANDE WALLE
- VANDE WEGHE
* De familie Vande Weghe, voorouders en nakomelingen van Franciscus
    Vande Weghe en Isabella Deroo, Joseph Malfait. (cf. bib)
- VANDE WIELE
 * svg Pieternelle Vande Wiele (fa. Anselm) x Jan De Blaere, xx Joseph
              Ailliet, 1788.
- VAN DIERENDONCK
- VAN EENOO
 * 'Met maat aan de praat' (Kamiel Van Eenoo), Omer Vanlaere (artikelenreeks in De Beiaard).
 * svg Anna De Vriese (fa. Pieter) x Heindric Van Eenoo, 1724.
 * svg Pieter Van Eenoo x Mayken Callewaert (fa. Jacques), 1676.
- VAN GAEVER
- VAN GAMPELAERE
- VAN GANSBEKE
- VAN HAUWAERT
- VAN HAVESKERCKE
* Haveskercke, Hervé Douxchamps, in Le Parchemin nr. 329, p. 322-343.
* handboek Jacob Van Haveskercke 1634 (2 delen), bewerking André
   Vandewiele van RAB, fonds Thibault de Boesinghe nr. 606.
* svg Francisca van Haveskercke x Jacob Vanden Abeele, 1784, bewerking
   André Vandewiele.
* inventaris boeken van Francisca van Haveskercke, 1784, bewerking
   André Vandewiele.
* genealogie van Haveskercke (2 delen), verzameld door André
   Vandewiele.
- VAN HECKE
- VAN HESSCHE
- VAN HEULE
- VAN HOE
- VAN HOLLEBEKE
- VAN HOUCKE
- VAN HOUTTE
- VAN HOVE
- VAN HULENBROUCK – VAN HUYLENBROUCK
- VAN HULLE
- VAN KEIRSBILCK
- VAN LAERE
 * briefwisseling en diverse nota's Omer Vanlaere.
- VAN LERSBERGHE
- VAN LOKEREN
- VAN LOVEN
- VAN MAELE
- VAN NIEULANDT
- VAN NIEUWENHUYSE
- VAN NIEUWERBURGH
 * trouwboekje 1919 Vannieuwerburgh Julius x Allaert Leonie Marie.
 * spaarboekje  1901 bij De St.-Amandsgilde van Jules Vannieuwerburgh.
 * huishoudboek Jules Vannieuwerburgh.
- VAN NOORTENDE
- VAN OOTEGHEM
- VAN OUTRYVE d'YDEWALLE
- VAN OVERSCHELDE
- VAN PARYS
- VAN POELVOORDE
- VAN POUCKE
           * Familieboek Vanpoucke (cf. bib)
 * svg Guilliame Van Poucke (fs. Jan) x Tanneken Heyns (fs. Mathys), 1692,
              Lentakkermolen.
 * svg Mary Van Ackere (fa. Carel) x Michiel Van Poucke (fs. Guilliame),
              1719, Lentakkermolen.
 * nota's mbt. de familie Van Poucke uit W-Vl. Parochieregisters, Omer
              Vanlaere.
 * parenteel van Walter Van Poucke.
- VAN QUAETHEM
- VAN RENTERGHEM
- VAN ROBAEYS
- VAN RUMBEKE
 * parenteel van Rodgart Van Rumbeke (°ca. 1605).
- VAN RYCKEGHEM
- VAN RYE
----------
- VAN SCHOORE
* svg Marie Alexandrine van Schoore, 1731, kopie RAB, Aanwinsten
   1176/a, kopie RAB, fonds Gilliodts 145 + 193 + 194 + 195.
* svg Isabelle de Croix x Ignatius Ferdinand van Schoore, 1758, kopie
   RAB, Fonds Gilliodts 198.
- VAN SEVEREN
- VAN SIMMAEYS
- VAN SLAMBROUCK
- VAN TORNOUT
- VAN WALLEGHEM
 * De beeldsnijder Pieter Van Walleghem (1697-1776), Georges Van
              Walleghem. (cf. bib)
 * Pieter Van Walleghem, Brugs Beelsnijder (1697-1776), Frans Vromman.
 * Het toponiem Wallegem: een leen en heerlijkheid, bos, molen; Georges
              Van Walleghem
 * Pater Gerard Van Walleghem?
 * De families Verkinderen en Van Walleghem, Maria Maertens-
               Verkinderen. (cf. bib)
- VAN WINGHENE
- VERBEKE
- VERBEURE
- VERBIEST
               * Erfdeling kinderen Jooris Bernardus Verbiest bij + van hun
               grootvader Pauwels De Vriese, 1732.
 * De familie van Ferdinand Verbiest, missionaris, mandarijn en
               astronoom (1623-1688).
 * Herdenking Ferdinand Verbiest, 1623-1688, Pittem, Verbiestcomité
              Pittem ,1988. (cf. bib)
           * De familie Verbiest te Thielt en Pitthem (D. Desomviele)
-------
- VERCOUTERE
 * Nakomelingen Polycarpus Vercoutere.
 * wa Jan Van Coutere, 1579.
 * svg Judocus Vercoutere (fs. David) x Marij Anne Van Belleghem (fa.
               Andries), 1735.
 * svg Jan Vercoutere (fs. Gilles) x Cathelijne De Jonckheere (onvolledig),
              1681.
 * svg David Vercoutere (fs. Jan) x Anna Vermeulen (fa. Pauwel), 1709.
 * Rekening op svg David Vercoutere en Anna Vermeulen, 1722.
 * Rekening op svg Jan Vercoutere d'oude, 1639.
 * wa Jan Vercoutere, 1630.
 * svg Mayken Van Hee (fa. Jacob) x Jan Vanden Koutere (fs. Loys), 1612.
 * svg Jan Vercoutere (fs. Lowys) x Mayken Van Hee, 1619.
 * wa Betken Lauwers x Gilles Vande Coutere, Zwevezele, 1562.
-----------
- VERCRUYSSE
- VERDUYN
 * Van 1550 tot heden: 13 generaties Verduyn, Gabriël Verduyn. (cf. bib)
- VEREECKE
- VERGOTE
- VERHAEGHE – VANDER HAEGHE
 * Militieboekje 1848 Verhaeghe August.
- VERHALLE
- VERHELST
 * svg Roelant Verhelst (fs. Roelant) x Tanneken De Clerck (fa. Jacques),
              1651.
 * stamboom Verhelst (1617-1940), met families Braet, Cousssens en
              Lambert; Jan Verhelst.
- VERHEYLE
- VERHOYE
- VERHULST
- VERKAIN
           * Levensschets Elfrida Verkain
- VERKEST
 * In memoriam Z.E.H. Robert Verkest.
- VERKINDEREN
- VERLEYE
 * Pensioenboekje bij Sint-Amandsgilde van Verleye Emilie.
- VERMANDERE
- VERMEERSCH
 * svg Michiel Vermeersch (fs. Pieter) x Janneken Reyniers, 1688.
 * svg Joseph Vermeersch x Sophie Persyn, 1819.
 * Vermeersch Jana (°1997), jeugdpaspoort 2000.
- VERMEULEN
- VERSCHEURE – VERSCHUERE
 * Rekening sterfhuis van Gillis Vander Schuere, 1528.
- VERSCHOORE
- VERSTRAETE
 * Autodocumenten 1979 Verstraete George.
- VERTAELE
 * svg Jan Vertaele, 1646.
- VERVAELE
 * Stamboom Vervaele, 2 boeken, niet volledig identiek; H. Haek, M. Vervaele.
- VERVISCH
- VERWATERMEULEN
- VIAENE
- VINCENT
 * Korte stamboom Vincent, Guido Lams.
- VLAMINCK
- VOLCKAERT
- VROMAN – VROMMAN
 * Genealogie Adriaan Vromant (°1600).
---------  
 * Frans Vromman, cultuurprijs van het Houtland, Gouden Feniks, 1999.
              (cf. bib)
           * doc. omtrent Frans Vromman
---------
- VUYLSTEKE
 * Julius Vuylsteke, klauwaard & geus, 1836-1903, Dr. J. Verschaeren.
              (cf. bib)
- VYNAGIE
 * Korte stamboom Vynagie.
- WAELENS
- WALLAERT
- WAMBEKE
- WERBROUCK
- WEYTS
- WILLAERT
- WILLEMS
- WILLEMEYNS
- WOLFCARIUS
- WOUTERMAERTENS
 * Frans Woutermaertens, lantaarnaansteker te Wingene, Omer Vanlaere.
- WULLEMAN
- WYCKSTANDT
- WYDOOGHE
- WYTS
- YDE
- ZUTTERMAN

3.16 Adresboeken
 * Wingene: 1967, 1970, 1971, 1975, 1979, 1983.
* Wingene-Zwevezele: 1979, 1985, 1988-‘89, 1990, 1992-'94, 1995,
   2000-2002, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013.

3.17 conscrits
 * Conscriptie 1799-1814, lijsten; kopie RAB, Gemeentearchief Wingene
              nr. 22.
 * Garde nationale, an XIV, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 37.
 * Soldaten van Napoleon, Omer Vanlaere.
 * Onze voorouders in de legers van Napoleon, Eugène De Lelys.
 * Brieven van Soldaten van Napoleon.
 * Extracten overleden militairen 1806-1814, kopie RAB, Gemeentearchief
              Wingene nr. 23.
* Correspondentie Frans bestuur 1802-1814, ondermeer betreffende
   soldaten, kopie RAB, Leiedepartement nr. 3698.
* Documenten 1806-1810 – 1812 – 1813 – 1814 (originelen)

3.18 diversen
 * Geboorten Zwevezele 21.2.1944-30.7.1945, chronologisch.
* Lijst eigenaars in de landboeken van Zwevezele 1676 en 1688,
   bewerking door André Vandewiele.
 * Lijst eigenaars in de registers van het kadaster eind 19e eeuw.
 * Geboorten in het moederhuis van Zwevezele in 1952 en 1953.
 * Overlijdensregister Zwevezele 1823-1866, chronologische bewerking
              door Raf Maes.

3.19 Archief Bruine Pakken, kopie RAK.
* nr. 5691, lijsten der jongelingen te Wingene, 1746.
* nr. 6143, Telling inwoners, graan, boekweit, jaar 3.
* nr. 6159, Lijst van deserteurs milicien (Fr. Ramont), 1748.
* nr. 6160, militielijst Wingene 1747.

3.20 Militielijsten
 * militieregister 1817 (geboorten 1795-1798); kopie RAB,
               Gemeentearchief Wingene nr. 25.
 * militieregisters , indienststelling 1826-1862; kopie idem nr. 29.
 * militieregisters 1880-1882, 1884, 1886-1897; kopie idem nr. 30,
 * burgerwacht, lijsten en verkiezingen 1848-1874; kopie idem nr. 34.
 * politie, nachtpatrouilles 1814-1919, 1844; kopie idem nr. 43.

3.21 Gezinsfiches  Zwevezele, samenstelling André Vandewiele. (alfabetisch
          geklasseerde ringmappen)

3.22 Gezinsfiches 19e eeuw Wingene, samenstelling Johan Van Ruymbeke.