header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 2
Inventaris - deel 2 PDF Print

2. BESTUUR – FEODALITEIT - POLITIEK – RESOLUTIES & GEMEENTEWETGEVING - REKENINGEN

2.01 Leenboeken Zwevezele
 * Leenboeck van Swevezeele 1729-1730 (2 delen), bewerking door André
              Vandewiele.
 * denombrement Zwevezele 1793, bewerking door André Vandewiele.

2.02 Zwevezele, resolutieboeken, gemeenteraad, schepencollege, bewerkingen
         door A. Vandewiele
 * resolutieboeck van Swevezeele 1804-1836.
 * resolutieboeck van Swevezeele 1818-1887.
 * gemeenteraad Swevezeele 1887-1945.
           * schepencollege Swevezeele 1880-1945.
2.03 Gemeenteraadsverkiezingen
* 1806-1848, processen-verbaal, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene
    nr. 20.

2.04 Bestuur parochie Wingene voor 1796
 * diverse nota's omtrent burgemeester, baljuws, ... vooral verzameld
              door Omer Vanlaere.
 * kopies i.v.m bestuur diverse heerlijkheden in Wingene.

2.05 Politiek te Wingene en Zwevezele
* nota's betreffende politieke partijen, verkiezingen, gemeentebeleid, ...

2.06 Info Wingene (2 dozen)
 * vanaf 1980.

2.07 Kosten Wingene
* Rekeningen, kohieren van binnenkosten, bewijsstukken bij rekeningen
   van de parochie en gemeente Wingene, 1682-1797, kopie RAB,
   Aanwinsten 1129.
* Stukken i.v.m. het bestuur, rekeningen, bewijsstukken bij rekeningen,
   enz.,  van de parochie en baronie Wingene, 1712-1793, kopie RAB,
   Aanwinsten 1130.

2.08 Resoluties
* Register Resoluties Wingene, 1727-1756, kopie RAB, Oud
   Gemeentearchief supplement,  Wingene, nr. 1.

2.09 Bestuur Wingene
* Dossiers i.v.m. het bestuur, de fiscaliteit, bureel van weldadigheid,
    leger, lotelingen, politie, rechtspraak, enz., van het kanton en de
    gemeente Pittem en van de parochie en gemeente Wingene, 1786
   -1814; kopie RAB, Aanwinsten nr. 1135.
* Stukken i.v.m. het bestuur van het kanton Pittem en de gemeente
   Wingene, 1796-1804; kopie RAB, Aanwinsten nr. 1136.
* Archief Bruine Pakken, nr. 6641, Versterkign ordedienst, vrees
   Troebels, 1791, kopie RAK.
* Archief Bruine Pakken, nr. 6643, Samenstelling municipale raad te
   Wingene, 1794, kopie RAK.
 
2.10 Gemeentebestuur Wingene, uitgaande briefwisseling
* 1814-1815, 1839-1850, 1832-1836, kopie RAB, Gemeentearchief
    Wingene nr. 2 en 5.

2.11 Gemeentebestuur Wingene
* Uitgaande briefwisseling 1838-1840, kopie RAB, Gemeentearchief
   Wingene nr. 7.
* Jaarlijkse verslagen over de toestand van de gemeente, 1836, 1838
   -1861 en 1866, kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 9.
* Gemeentegoederen, eigendomstitels, 19e eeuw, kopie RAB,
   Gemeentearchief Wingene nr. 11.

2.12 Parochiekosten
* opeising van vier paarden, 1690; kopie RAB, Gemeentearchief Wingene
   nr. 90,
* pointingen 1795, kopie.
* Ontvangstenboek i.v.m. bijdragen, leveringen, transporten en
   "binnencosten" van de parochie Wingene, 1694-1696; kopie RAB,
   Fonds Aanwinsten nr. 736.
* Stukken i.v.m. het baljuwschap van de parochie en baronie Wingene,
   1679-1689; kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 800.
* Ontvangstenboek i.v.m. belastingen te Wingene van J. Le Man, 1689
   -1696; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 784.
* Ontvangstenboek i.v.m. bijdragen, leveringen, transporten en
   "binnencosten" van de parochie Wingene, 1696-1699; kopie RAB, fonds
   Aanwinsten nr. 737.
* Ontfanckbouck 't Hof van Winghene 1785; kopie RAB, Fonds
   Aanwinsten nr. 1128.
* pointinghen 1794.
* baljuwrekening Kasselrij Kortrijk, beste hoofden Wingene, 1385-1525,
   kopie ARA, rekenkamer nr. ?
* Ontvangstenboek i.v.m. bijdragen, leveringen, transporten en
    "binnencosten" van de parochie Wingene, 1695-1698; kopie RAB,
    Fonds Aanwinsten nr. 792.
* Rekeningen, kohieren van binnenkosten, bewijsstukken bij rekeningen
   van de parochie en gemeente Wingene, 1682-1797; kopie RAB, Fonds
   Aanwinsten nr. 1129.
* Ontvangstenboek van renten, tienden enz., van de heerlijkheid Tielt
   Ten Hove, gezegd Gruuthuse, te Tielt, Aarsele, Wingene, 1636-1651;
   kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 939.
* Register van belastingen (ommestellingen) in de parochie en baronie
   van Wingene, 1692-1699; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 2389.
* Begraafplaats Wingene St.-Amand: inventarisatie (2013).

2.13 Briefwisseling gemeente Wingene 1818-1851
              * Kopie RAB, Gemeentearchief Wingene nr. 3, 4 en 6.