header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Inventaris - deel 1
Inventaris - deel 1 PDF Print

1. Genummerde archiefdozen

1. Algemene Geschiedenis. (12)
2. Bestuur – feodaliteit – politiek – resoluties &
     gemeentewetgeving – rekeningen. (13)
3. Bevolking – registers – poortersboeken – stamboom –
    genealogie.(22)
4. Belastingen – tienden – landboeken – renteboeken –
     pointingen & zettingen.(17)
5. Kerk – congregaties – kloosters. (22)
6. Dis – armbestuur – COO – OCMW. (5)
7. Wettelijke passeringen – notarisakten. (9)
8. Justitie – processen – rechtspraak – ferieboeken.(5)
9. Onderwijs.(6)
10. Bedrijven – economie. (4) 
11. Verenigingen – vrije tijd – vrije tijdsaanbod –
       Erfgoed. (21)
12. Varia. (4)
13. Archief de Croix – de Montmorency. (3)

Doos XXX (grote archiefdoos)
Bevat grote stukken uit verschillende rubrieken, nl.

1.03 Kaarten – plannen – steenwegen
* Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (2 mappen), uitgave
   Gemeentekrediet
* Kaarten landboeken Tielt 1635-1729, uitgave Roede van Tielt.
* Kaart grensafpaling door Walter de Marvis, bisschop van Doornik, 1242.
* Grondplannen kasteel van Zwevezele.
* Dorpszichten Zwevezele.
* Wapenschilden heren van Zwevezele.
* Kaarten Zwevezele (kadastrale indeling, heerlijkheden, tiendenhoeken).
   Bewerking door André  Vandewiele.

3.10 Kiezerslijsten

* Kiezerslijst Zwevezele 1906-1907.
* Kiezerslijst Wingene 1938-1940.

10.03 Radiozendcentrum
* Foto’s vliegtuigongeval (1939?)

11.16 Toneel
* Toneel Sweveseele 1880 – 1935 (kopies R. Verbeure)

1. ALGEMENE GESCHIEDENIS

1.01 geschiedenis Wingene en Zwevezele
* De heerlijkheden van Wingene, Guido Lams, eigen uitgave.
* Wingene heden, 1973, Guido Lams, eigen uitgave.
* Gedenkboek van Wyngene, kroniek, pastoor Six.
* diverse bijdragen over de geschiedenis van Zwevezele (4 delen),
   bewerking door André Vandewiele.
* Beelden uit Wingene, foto’s, overdruk uit De Roede van Tielt.
* De keuren van Zwevezele, Valère Arickx, overdruk De Biekorf.
* Wingene 1984, brochure n.a.v. nieuw gemeentehuis.
* Ferraris-kaart Wingene op linnen.
* Zwevezele, s.d.
* Geschiedenis van Wingene, s.n., ca. 1945.
* Dialectstudie over  Wingene, A. Siau.
* Wingene, Breughelgemeente, in ‘Rijk der Vrouw’, 1967.
* Artikel Rijk der Vrouw (1968).
* Opmaak VTB-brochure.

1.02 Heren Zwevezele – inventaris, bewerkingen door André Vandewiele
 * 1528, heren van Zwevezele, Van Halewyn, Van Steelant, Luucx (2
               delen).
 * 1614, heren van Zwevezele, Van Steelant, Luucx (2 delen).
 * 1841, heren van Zwevezele (2 delen).
 * nota’s Zwevezele.
 * inventaris Zwevezele.

1.03 kaarten - plannen– steenwegen, bevat o.a.: (zie ook doos XXX)
 * nota’s omtrent het centrum van Wingene verzameld door Omer
              Vanlaere.
 * kaarten gemeenten Wingene en Zwevezele.
 * verzameling kaarten in de landboeken van Wingene in 1756, kopies.
           * Fragment kaart Wingene-Zwevezele op linnen.
           * Caerte figurative Wijnghene, O.S.A.K., voorl. n° 1123 (+ foto’s),
              bewerking A. Vandewiele
           * plan kasteel de Boesinghe (1875)


1.04 diverse heerlijkheden
 * casus Ter Kercken, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 1144.
* denombrement door Kerk van Pittem van een leen op het
   Bulskampveld in 1528, kopie RAB, Fonds Aanwinsten nr. 2341.
 * Rudolf van Winghene verkoopt gronden aan de familie van
              Hertsberghe, 1260.
* denombrement van een leen gehouden door Jan Adornes, kanunnik te
   Rijsel, z.d.; kopie.
   RAB Oud Kerkarchief nr. 540/2.
* denombrement van heerlijkheid Den Houtschen 1732, kopie RAB, schenking van Caloen nr. 63.
* stukken i.v.m bestuur, rekeningen, wettelijke passeringen, omloper in de heerlijkheid Poelvoorde en de parochie van Wingene 1722-1796; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 1133.
* de geschiedenis van Wingene, Jules Fraeyman.
* verkoop tienden heerlijkheid Poelvoorde, 1576; kopie RAB, fonds Aanwinsten nr. 1137.
* de heerlijkheid van Poelvoorde.
* Pieter Bladelin, heer van Poelvoorde, Cappelhout, Poedelberch, Ten 
   Paercke, Scaecx, TerHeule en Goringhem, burggraaf van Vijve, Marc
   Martens.
* de heerlijkheid Poelvoorde, Jules Fraeyman.
* de oorsprong van de naam Wingene.
* cartulaire de l’abbaye de Saint-Amand.
* de heerlijkheid en baronnie van Winghene.
* het geslacht van Winghene.
* ’t Hof en het casteel van Winghene.
* Brieven aan J. Vangaver + recensies over ‘De Heerlijkheid Poelvoorde’
* Wingene, varia, A. Verougstraete.
* documenten Petrus Waelens, Zwevezele.

1.05 Archief Carton, originele stukken en kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs.
        1144 tot 1150
        * originele stukken betreffende de Heren van Wingene, de heerlijkheden Poelvoorde, Ter Vloet.
        * diversche nota’s omtrent Wingense heerlijkheden.
        * ambten parochie en gemeente Wingene (burgemeesters, schepenen,
           greffiers, baljuws, …).

1.06 Archief Carton, kopie RAB, fonds Aanwinsten nrs. 1144 tot 1150
        * (pak 1) Heerlijkheden Sint-Amandsche en Hof van Winghene; heren van
           Wingene: van Winghene, van Poucke, Tristam, de Gramez, Mesdach, van
           Haveskercke, van Schoore, de Croix.
        * (pak2) Heerlijkheden te Wingene: algemene geschiedenis heerlijkheden,
           de Muncken, Oyghem, Schoutteettewalle, Cappelhoute,  Ter Vloet,
           Wildenburg, Maelstapel, Gruuthuuse,Hauweelschen, Damhoudersleen,
           Poelvoorde, Gentbrugghe, Ammanie van Tielt, ten Bossche,
           Ronsevaalsche, De Carroen, ’t Goed te Noordacker, Proosdij van
           Hertsberghe, Oostkamp, ’t Goed te Roosendael, Poelvoorde-ten-Hove,
           Paulinnemeersch, Gericx, Westacker, ’t Goed te Lavoorde, Bouckhoutte,
           Den Houtschen, de tienden te Wingene.


1.07 Wereldoorlog I
* kopies m.b.t. WO I uit het Gemeentearchief Wingene. (N. Mortier)
* Aantekeningen dienstig voor het opmaken der kerkgeschiedenis in
   België gedurende den Grooten Oorlog 1914-1918 van de gemeente
   Wyngene: parochies (A) Sint-Amandus, (b) Sint-Jan-Baptist, (C) Sint-
   Joris Wildenburg en (D) Kloosterdagboek; samenstelling en bewerking
   Guido  Lams.
* kopie hoofdstuk 3 Oorlog 1914-1918, Kolonel Wemaes.
* kaart “Yzer-slagveld”.
* Lidboekje “de oorlogsgeteisterden van Wyngene, samenwerkende
   maatschappij te Wyngene”, lidboekje van Felix Goutry.
* brieven en documenten omtrent Julius Verhoye, overleden soldaat.
* Wedstrijd ‘een frontbrief schrijven’ lesmap ontworpen door de
   cultuurdienst van Wingene.
* oorlogsherinneringen van René Fraeyman, (en bewerking Guido Lams).
* de oorlog van Arthur De Blieck 1914-1918.
* oorlogsdagboek ‘Smetje’ Camiel Vanmaele (kopie).
* oorlogsbelevenissen Maurice De Brabandere (Aarsele).
* oorlogsdagboek Georges Creytens
* Duitse oorlogskaart 1917.
* Kortbondig verslag van den oorlog 1914-1918 wat betreft de gemeente
   van Swevezeele.
* flyer “Aan het Belgische volk, de offensieven der verbondenen sedert
   den 18de juli 1918”.
* ”Gemeente Wynghene, Eeredag onzer gesneuvelde Ijzerjongens met
     onthulling van het gedenkteeken op zondag 12de september 1920”.
* gedachtenisbrief “Wyngensche soldaten en burgers”.
* Duitse marken gangbaar tijdens WO 1: biljetten 100 mark (4), 1000
    mark (1).
* spotprent (algemeen)
* frontkaartjes
* 4 ‘verordeningen’
* plaatsbepaling vliegveld Scheewege.
* map ’80 jaar na WO I.
* map persknipsels m.b.t. WO I.

1.07 (2)

1.08 Wereldoorlog II
 * diverse nota’s omtrent WO II.
 * Oudstrijdersbond 1940-45.
 * Histoire du reseau meteorologique clandestin, BEAGLE, 1942-1944,
              Philippe Siscot & Jo Vaessen.

1.09 Oudstrijders W.O. II

1.10 Wildenburg
 * samenstelling kerkraad.
 * Bulcampveld 1242, kan. S. Andries.
 * Het oostelijk deel van het Bulskampveld en de ontginning ervan, Arthur
              Verhoustraete.
 * St.-Joris-Wildenburg 75 jaar parochie, Guido Lams.
 * Liber memorialis ecclesia Wildenburg (2 delen), bewerking Guido Lams.
              * Bulscampveld (A. Verhoestraete – G. Lams).
              * Wildenburg 1884-1984.
              * Wandelpad Wildenburg.
              * Ontwerp 100 jaar Wildenburg, 1897-1997, G. Lams.
              * Documentatie Vagevuurkapel
              * 24° begin landboek (1756) (origineel)
              * Wandelen in Wildenburg en het Sint-Pietersveld, 1998
              * Beschrijving Bulskampveld
 
1.11 Sint-Jan
* Sint-Jan Baptist 1913-2013, Guido en Lieven Lams.
* kortbondige levenschets van H. Joannes-Baptista, A. Cagneaux.
* De geschiedenis van de parochie Sint-Jan onder Wingene, A. Cagneaux.
* Onderwijs te Sint-Jan en te Wildenburg.

1.12  Briefwisseling D. De Somviele – F. Billiet (19de eeuw)