header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Jaarboek 2015 - 60 jaar studentenclub Moeder Gezelle
Jaarboek 2015 - 60 jaar studentenclub Moeder Gezelle PDF Print

Inleiding

Studentenclubs zijn ontstaan in de schoot van de universiteiten. In ons land was dat in de eerste plaats in Leuven, waar de Alma Mater opgericht werd in 1466. Studenten gingen zich ook organiseren in wat men een studentenclub ging noemen. Deze werden opgericht per faculteit, maar op het einde van de 19de eeuw ook per stad of ruimere regio, een beetje geschoeid op de traditie van de Duitse Studentenvereine. Merkwaardig is dat West-Vlaanderen hier een belangrijke voortrekkersrol gespeeld heeft, met in 1884 de stichting van Moeder Kortrijkse. Gelijklopend aan de kleuren van hun stad, kwamen deze clubs naar buiten, getooid in dezelfde kleuren.

Zo ontstond in 1902 de Tieltse club, wiens kleuren rood en geel waren, parallel aan die van de stad Tielt. Studentenclubs opereerden aanvankelijk enkel op de plaats van de universiteit en kwamen vaak op voor de Vlaamse ontvoogding. Figuren als Albrecht Rodenbach en onze eigen Wingense Hendrik Persyn speelden een niet geringe rol. Na de Tweede Wereldoorlog gingen, weer vooral in West-Vlaanderen, studenten zich ook verenigen op het thuisfront in de zogenaamde weekendclubs. In tegenstelling tot de weekclubs concentreren hun activiteiten zich tijdens het weekend.

In Wingene was Hendrik Persyn ( 1857) de belangrijkste figuur wat betreft het studentenleven. Na zijn collegetijd aan het Tieltse St.-Jozefscollege trok hij naar Leuven waar hij rechten
en notariaat studeerde

...
de rest van dit artikel kunt u vinden in het jaarboek van de Heemkundige Kring editie 2015, dit is nog steeds verkrijgbaar.
...