header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Jaarboek 2015 - Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 3)
Jaarboek 2015 - Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 3) PDF Print

De meeste Wingense conscrits hebben 1813 niet afgewacht, maar hadden er van meet af aan 'genoeg' van. Over dienstweigeraars en deserteurs en over de maatregelen die de Franse bezetter heeft ingezet om deze onwil te bestrijden handelt deze bijdrage.

1. Wingene, een gemeente met een kwalijke faam

Het werd reeds in mijn vorige publicaties aangehaald: wie even grasduint in de lange lijst van Wingenaars, opgeroepen voor de Franse legers, kan niet buiten de vaststelling dat er weinig of geen animo was voor die militaire verplichting in dienst van de Fransman. Voor ca. 70% van de Wingense conscrits is bewezen dat ze getracht hebben op een of andere manier onder de militaire dienst uit te komen2. Het is dan ook niet te verwonderen dat Wingene meermalen 'gebrandmerkt' werd als weerspannige gemeente.

...
de rest van dit artikel kunt u vinden in het jaarboek van de Heemkundige Kring editie 2015, dit is nog steeds verkrijgbaar.
...