header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Jaarboek 2014 - Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 2)
Jaarboek 2014 - Wingense conscrits in Franse dienst 1795-1814 (deel 2) PDF Print

Historische en juridische context

Synthese van de lijst met conscrits in Franse dienst

I. Historische en juridische context

1. Historische context

1.1. Een stuk Belgische geschiedenis in een notendop

Sinds 1713 maakte het latere België als de toenmalige Zuidelijke Nederlanden deel uit van het Oostenrijkse Keizerrijk. Tegen het einde van de 18e eeuw volgden de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op:

- oktober 1789: de Brabantse Omwenteling - in het spoor van de Franse Revolutie - leidde tot de oprichting van de republiek van de Verenigde Staten van België.
- oktober 1790: Oostenrijk herovert België (1ste Oostenrijkse Restauratie).
- 6 november 1792: Franse overwinning bij Jemappes – Oostenrijk weg.
- 18 maart 1793: slag bij Neerwinden; Oostenrijk terug (2e Oostenrijkse Restauratie).
- 26 juni 1794: Franse overwinning bij Fleurus – Franse bezetting.
- 1 oktober 1795: de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (= grosso modo België) ingelijfd bij Frankrijk. De volgende 20 jaar werden wij vanuit Parijs bestuurd. Die turbulente Franse bezettingsperiode heeft onze huidige samenleving vorm gegeven met o.a. de uniforme bestuurlijke indeling in departementen (= latere provincies), arrondissementen, kantons en gemeenten, invoering van de Code de Napoléon (burgerlijk wetboek), burgerlijk huwelijk, echtscheiding, metrieke stelsel van maten en gewichten, kadaster enz., enz. Maar ook de militaire verplichtingen, waartoe ik me verder beperk, golden voor de 'Belgen'. Hier was geen ontkomen aan en de grootheidswaan van Napoleon Bonaparte zal ook vele Wingense conscrits zuur opbreken.

...
de rest van dit artikel kunt u vinden in het jaarboek van de Heemkundige Kring editie 2014, dit is nog steeds verkrijgbaar.
...