header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Sterrestoeten 1950
Sterrestoeten 1950 PDF Print

De Beiaard - Aankondigingsblad Verschijnt elken Zaterdag.
5de jaargang
Nr 51
Zaterdag 17 December 1949
Drukker-Uitgever: A.Anseeuw, Wingene. Tel. 3.

Sterrestoeten 1950!

“Drie koningen met een ster, komen gerezen al van zo ver…”

De Wingense studenten... zij zien weer verlangend uit naar de sterrestoeten: naar die tochten te lande, naar de koningsstoet in het dorp. Het gaat erom geld in te zamelen voor de Missie’s.
“En dezen keer doen we ons best, want we willen Eerw. Pater Persyn een schone som overhandigen, wanneer hij naar Wingene komt. We hopen dat onze Wingenaren ook wel eens wat dieper zullen gaan in hun geldbeugel!”

Reeds lang bestaat die schone traditie: Studenten die een deel van hun kostbare vacantietijd opofferen om, misschien in regen en wind, hun Vlaamse Missionarissen te steunen. Over gans Vlaanderen, van Limburg tot aan de Noordzee, zullen dit jaar stoeten en tochten worden georganiseerd.

De Wingense studentenbond wil ook niet ten achter blijven. Hij mag reeds met fierheid terugblikken op het verleden. Waar voor den oorlog de opbrengst hoogstens 800 fr. bedroeg, is het sedertdien voortdurend in stijgende lijn gegaan, om verleden jaar de som van 5200 fr. te bereiken. En dit jaar moet het nog meer, ja, naar de 6000! Het geldt een speciale opbrengst voor E.P. Persyn, die heel waarschijnlijk in 1950 uit de Kongo naar Wingene komt, na tien jaar Missie-arbeid.

De week voor Nieuwjaar zullen de Wingense studenten rondtrekken te lande, en bij het begin van het nieuwe jaar komt de plaats aan de beurt. Zij zullen hun best doen; het gure weer zal hen niet weerhouden rond te trekken en Kerstliederen te zingen.

Beloont hunne edelmoedigheid. Stort mild een aalmoes voor onzen Wingensen missionaris: Eerw. Pater Persyn.

Dankt U bij voorbaat,
De bondsleiding van bond Wyncom O.D.