header image
Home arrow Databank arrow Teksten arrow Wingene herdenkt Guido Gezelle
Wingene herdenkt Guido Gezelle PDF Print

De Beiaard - Aankondigingsblad Verschijnt elken Zaterdag.
5de jaargang
Nr 47
Zaterdag 19 November 1949
Drukker-Uitgever: A.Anseeuw, Wingene. Tel. 3.

11 NOVEMBER 1949

ZO HERDACHT HEEL WINGENE WEER DE WAPENSTILSTAND

De beide Oudstrijdersbonden van 1914-18 en van 1940-45 in feeststemming.

Vrijdag 11 November, was het dus de 31st verjaring van de heugelijke Wapenstilstand, en natuurlijk zou die dag niet onopgemerkt voorbijgaan.
Aan de huisgevels wapperden de vlaggen en heel Wingene zou eensgezind en broederlijk de Wapenstilstand van 1918 herdenken.

Ofschoon 11 November precies geen kermisdag is, hebben onze Oudstrijders er niettemin een schone feestdag van gemaakt, en zelfs de Oudstrijders van 1940-45 zouden deze schone dag niet gaarne meer missen.

Tegen 9.15 uur. vergaderden de meeste Oudstrijders aan het Chr. Volkshuis en inzonderheid de Yzermannen stapten fier en flink op achter de spelende Fanfare en hun splinternieuwe vlag, niet groot, maar danig schone. Voor de Mis werd ze door Z.E.H. Pastoor gewijd.

De Mis van 9.30 u. werd opgedragen voor de gesneuvelde soldaten en de andere oorlogsslachtoffers. Ze werd krachtig meegezongen en ‘t was goed te horen dat de Oudstrijders sterk hun man stonden. De offergang duurde vrij lang, want er was veel volk aanwezig.

Bij het monument op het kerkplein had ‘n korte, maar treffende plechtigheid plaats.

Meester R. Braeckevelt, voorzitter van 40-45, hield een toespraak, waarin hij op de eerste plaats de gesneuvelden uit de beide oorlogen eerde en hulde bracht. Hij maakte evenwel zeer passend van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te wijzen op de grote verdienste van het Belgisch Leger in 1940 en op het droevig lot van onze geliefde banneling Z.M. Leopold lIl, die in alles wel, zeer wel heeft gehandeld en toch immer buiten zijn dierbaar land verblijft.

Onder het spelen van het Nationaal Lied, legde dhr Burgemeester een prachtige krans neer, namens de beide Oudstrijdersbonden. Op het kerkhof, bij de graven der gesneuvelden, hield dhr Burgemeester Rud. Coucke, een kruimige toespraak waarin hij herinnerde aan de jaren frontmizeries en de vreugden en de smarten toen de Wapenstilstand afgekondigd werd. Bij het einde deelde hij de namen mee van de Oudstrijders van Wingene, die sedert 1918 overleden zijn. Een ogenblik werd zwijgend aan hun nagedachtenis gewijd en tot slot werd een doodmarche gespeeld.
Daarna verliet men weer de dodenakker en de Oudstrijders stapten op, deze van 1914-18 achter hun horenblazer. deze van 1940-45 achter de spelende fanfare. Er werd een pint je gepakt en menig boompje gekaart, en tegen ‘s middags verzamelden de meeste feestvierders, hetzij in de Tap, hetzij in de Tramstatie, om eens ferm de benen onder de tafel te steken. ‘t Was weliswaar een magere visdag, mam we hoorden toch, dat de deelnemers als één man kontent waren, en zeiden dat het lekker gesmaakt had!

Bij 1940-45 hield de Voorzitter aan tafel nog een korte aanspraak en kondigde aan, dat er voor toekomend jaar voor een eigen vaandel gezorgd zal worden. Tevens riep hij al de leden krachtdadig op, deel te nemen aan de algemene Koningshulde, die doorgaat op Zondag 20 November. De Oudstrijders van 1940-45 dienen dan ook talrijk op hun post te zijn: te kwart voor 10 uur, algemene verzameling op de Markt.

De rest van de dag werd in gezellig en broederlijk samenzijn doorgebracht en dank zij vooral aan de plezante en guitige Marcel Cloet, ontbrak het geenszins aan leuke spreuken en gezonde leute! Hij gaf nogal lament!

De prijskampen met de kaart en op de biljart kenden veel bijval en heel die lange avond bleven de trouwe 11 November-vierders te gare en die aangename uren gingen weer te vlug voorbij.
Alles bij mekaar genomen was 11 November weer een schone dag, die hier goed gevierd werd. Des te beter. Te naaste jare zullen zekerlijk nog méér leden van de partij willen zijn.